platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Zo kan het ook: vergroenen zonder gentrificatie

Zo kan het ook: vergroenen zonder gentrificatie

”Bloomingdale Trail, the 606, Chicago 2015” (CC BY-SA 4.0) by Victor Grigas

De ontwikkeling van nieuwe parken en andere openbare ruimten gaat in de VS vaak gepaard met een enorme stijging van de huizenprijzen in het omliggende gebied en verdringing van de bewoners waarvoor deze voorzieningen oorspronkelijk bedoeld waren. Een nieuw rapport van de Universiteit van Californië (UCLA) en de Universiteit van Utah onderzoekt hoe deze negatieve neveneffecten van nieuwe parken tegen te gaan met strategieën voor 'vergroening zonder gentrificatie'.

Het rapport onderzoekt de vraag of vergroening en betaalbaarheid voor bewoners samengaan door het in kaart brengen van “parken-gerelateerde anti-verdringingsstrategieën” (PRADS), uitgevoerd door 19 Amerikaanse steden waar 27 belangrijke parkontwikkelingen aan de gang zijn. De gebruikte strategieën lopen uiteen van stadsbrede huurbescherming en anti-ontruimingsmaatregelen voor huurders in New York tot inclusieve bestemmingsplannen, verordeningen die annexwoningen toestaan en stimulansen voor ontwikkelaars om meer dichtheid te realiseren elders. 

Andere anti-gentrificatiestrategieën zijn meer gericht op de parken zelf, bijvoorbeeld het India Basin Shoreline Park-project in San Francisco, dat vereiste dat bouw- en uitvoeringstaken voor het park werden uitgevoerd door vaste bewoners van raciale minderheden met lage inkomens. Sommige steden en non-profitorganisaties zetten fondsen op om permanente betaalbare woningen te bouwen in de nabijheid van nieuwe parken. Een voorbeeld is Atlanta, waar de stad en non-profitontwikkelaars werken aan het vrijmaken van financiële middelen voor ongeveer 10.000 betaalbare woningen in de buurt van de BeltLine, een park op de plek van een oude spoorlijn.  

Bij veel PRADS-projecten is het nog te vroeg om een uitspraak te doen of zij effectief zijn in het beschermen van bewoners met een lager inkomen. Het goede nieuws van het onderzoek is echter wel  dat steeds meer parkontwikkelaars de keerzijde van hun projecten inzien en de bijwerkingen evalueren voordat zij beginnen met de aanleg. Velen ondernemen daarnaast actie om buurten te helpen hun sociale structuur te behouden, opdat de bewoners daadwerkelijk profijt hebben van het nieuwe groen en de vele bijbehorende gezondheidsvoordelen. 

Cover:  Bloomingdale Trail, the 606, Chicago 2015” (CC BY-SA 4.0) by Victor Grigas

Lees meer op citylab.com