RES bijeenkomst banner door Arthur Verwayen (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Zoom ook in bij de kennisbijeenkomst Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling

21 januari 2022

2 minuten

SKG Nieuws
Het programma van de kennisbijeenkomst op 27 januari die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Nationaal Programma RES organiseren over het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling is bekend. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

De kennisbijeenkomst Regionale Energie Strategieën & Gebiedsontwikkeling vindt plaats op donderdag 27 januari van 10.00 tot 12.00 (online via Zoom). Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden tot 10:00 uur op 27 januari! U ontvangt dan vervolgens de Zoom-link in uw mail.

Nederland staat voor een aantal opgaven met een forse ruimtelijke dimensie: de bouw van 1 miljoen woningen, de aanpassing aan een veranderend klimaat, de verduurzaming van de landbouw en last but not least de transitie naar een CO2-neutrale samenleving in 2050.

Om te komen tot een CO2-neutrale samenleving zijn 30 energie regio’s bezig met het maken van zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat betekent dat ze ruimte zoeken voor duurzame opwekking in combinatie met uitbreiding van het netwerk. De eerste stap is gezet in de RES 1.0. Maar hoe landen deze ambities van de 30 regio’s vervolgens ruimtelijk en in samenhang met al die andere opgaven?

Energie in de leefomgeving

Met deze kennisbijeenkomst (zie het programma hieronder) start een twee jaar durend leertraject ‘Energie in de leefomgeving’. Hierbij willen we eerst het net ophalen: waar ligt de grootste kennisbehoefte voor bovenstaande vraag? Dat doen we met professionals vanuit verschillende disciplines die bezig zijn met thema’s die raken aan de RES’en. Die thema’s willen we identificeren en nader uitdiepen. Hier komen we in de vervolgsessie(s) op terug. Ter inspiratie willen we u wijzen op de recente essays van Co Verdaas en hoogleraar bestuurskunde Geert Teisman en het advies van het college van Rijksadviseurs over de RES 2.0.

Programma

10.00 - 10.05

Opening en welkom
Prof. Dr. Co Verdaas - Gespreksleider (SKG TU Delft)

10.05 - 10.15

Toelichting NP RES: Context en doel Leertraject Energie in de Leefomgeving
Karen Arpad - Programmamanager (NP RES)

10.15 - 10.25

Inleiding: RES & GO in het grotere perspectief
Prof. Dr. Co Verdaas - Gespreksleider (SKG TU Delft)

10.25 - 11.30

In gesprek met professionals uit de praktijk vanuit 4 opgehaalde vraagstukken (onder leiding van Co Verdaas en met reflecties van Prof. dr. ing. Geert Teisman en Dr. ir. Jannemarie de Jonge)

- Hoe kunnen we het energievraagstuk integraal benaderen? En wat is daar voor nodig?
Met o.a. toelichtingen van Karin Komdeur - Programmamanager (RES West-Overijssel) & Marnix Brongers - Programmamanager (RES Noord-Veluwe)

- Welke rol kan ontwerp spelen voor ruimtelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik?
Met o.a. toelichting van Jutta Hinterleitner - Expert ontwerpend onderzoek (TU Delft)

- Hoe organiseren we maatschappelijk draagvlak voor de integrale opgave?
Met o.a. toelichting van Ellen Groenestein - Woonconsulent leefbaarheid (Woonstede)

- Hoe komen we van ambitie naar uitvoering? En hoe kunnen we daarin snel en efficiënt handelen?
Met o.a. toelichting van Anna Haarhuis -Junior consultant (PROOF Adviseurs)

11.30 - 11.45

Peiling: waar ligt de grootste behoefte voor vervolg?
Prof. Dr. Co Verdaas - Gespreksleider (SKG TU Delft)

11.45 - 12.00

Afsluiting en vervolg


Cover: ‘RES bijeenkomst banner’ door Arthur Verwayen (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)Meest recent

Noord-Veluwe schapen door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

Uit de stikstofcrisis? Het uitdaagrecht kan helpen

Het Right to Challenge leent zich voor meer dan sympathieke buurtprojecten. Met het uitdaagrecht is ook een uitweg mogelijk uit de stikstofcrisis. Thijs Harmsen schetst het perspectief.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022