Abdi Mehvar door - (bron: linkedin.com)

Abdi Mehvar

post-doc onderzoeker aan de TU Delft.