Gezocht: duurzame gebiedsontwikkelingen voor de SKG Award 2019

Kent u een prestatie van formaat voor duurzame gebiedontwikkeling? Meld deze dan uiterlijk 1 oktober aan bij ons, zodat zij kans maakt op de SKG Award én vijfduizend euro.

Cover SKG Award door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Tijdens het afscheid van Agnes Franzen als SKG-directeur in 2018 is de SKG Award in het leven geroepen. De award is een blijk van waardering voor het werk van Agnes in de ruim tien jaar als SKG-directeur. Ze deed onderzoek, gaf onderwijs, gaf inhoudelijke bijdragen en maakte Gebiedsontwikkeling.nu tot een begrip in de gebiedsontwikkelingspraktijk.

In de publicaties van Agnes ligt het accent vaak op duurzaamheid. Ook was ze betrokken bij het ontstaan van een van de grootste duurzame gebiedsontwikkelingen in Nederland: Rijswijk-Buiten. Mede daarom wordt de SKG Award uitgereikt voor de meest bijzondere prestatie in duurzame gebiedsontwikkeling.

Gezocht: een bijzondere prestatie

Een deskundige jury zal, onder voorzitterschap van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas, drie prestaties nomineren. Dit hoeft niet per se een persoon te zijn. Het kan ook gaan om een bijzondere samenwerking, project of initiatief van meerdere personen en partijen.

Voorwaarden voor inzendingen

  1. Het gaat om een gebiedsgerichte prestatie: een ruimtelijke ontwikkeling die meer dan één enkel gebouw of kavel omvat
  2. Er is verbinding gemaakt tussen verschillende belanghebbende partijen
  3. De ontstane samenwerking leidde tot een gezamenlijke investering van geld of andere middelen
  4. De prestatie baseert zich op een duurzame, integrale visie, gericht op de lange termijn
  5. Minstens een deel van het initiatief is al gerealiseerd (dus alleen planvorming is niet genoeg)

Criteria

De jury hanteert meerdere criteria voor weging van de inzendingen:

  1. Cruciaal is de samenwerking met zo concreet mogelijke, gezamenlijke investering
  2. In die samenwerking zijn in ieder geval overheid en marktpartij (belegger-ontwikkelaar-bouwer) aanwezig
  3. De jury heeft extra waardering voor de betrokkenheid van bijvoorbeeld een waterschap, milieu-, gezondheid- of natuurinstantie, energiebedrijf, (georganiseerde) bewoners of eigenaren(groepen)
  4. Ook adviseurs of andere verbindende personen of instanties (zoals kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties) maken kans op de prijs

Succesfactoren

De SKG Award is bedoeld voor ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie. Daarmee bedoelen we ook dat de prestatie gericht is op het verenigen of combineren van economische (profit), ecologische (planet) en/of sociaal-culturele (people) doelstellingen. Duurzaam wil dan zeggen dat de prestatie naast gebruiks- en belevingswaarde ook toekomstwaarde heeft: de prestatie geeft invulling aan / antwoord op veranderende behoeften van mens en maatschappij. Op die manier kan de prestatie ook op de lange termijn (dus meer dan één generatie) aan die behoeften blijven voorzien of daarop inspelen.

Integraal wil zeggen dat er minimaal twee (kennis)domeinen en/of sectoren door de prestatie worden verbonden (zoals energie & wonen of water & infrastructuur). Als deze integratie aantoonbaar leidt tot nieuwe kennis of instrumenten (zoals een innovatieve technische toepassing, of een originele business case), waardeert de jury dit extra.

Procedure

Een project indienen voor de SKG Award? Meld dan de prestatie aan op uiterlijk 1 oktober 2019 via gebiedsontwikkeling@tudelft.nl.

Begin oktober selecteert de jury uit de longlist 3 nominaties. Deze nominaties krijgen in de aanloop naar het SKG Jaarcongres op 7 november extra aandacht op Gebiedsontwikkeling.nu. Bovendien krijgen de drie genomineerden op het jaarcongres het podium om hun prestatie toe te lichten. De jury maakt tijdens het jaarcongres de winnaar bekend. Deze mag een bedrag van 5.000 euro naar believen schenken aan een goed doel voor duurzaamheid of duurzame ontwikkeling.


Cover: ‘Cover SKG Award’ door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)