(Schiphol Trade Park) Tijdelijke-natuur-en-groene-gevel_Schiphol-Trade-Park door SADC (bron: SADC)
Naar projecten

Schiphol Trade Park

Projectgegevens

Betrokken partijen: Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Area Development Company, Schiphol Real Estate

Gemeente: Hoofddorp

Samenwerkingsvorm: Joint Venture

Startjaar: 2013

Thema’s: Energie, Klimaat, Mobiliteit

Type gebiedsontwikkeling: Herontwikkeling Landelijk Gebied

Ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein voor logistieke ondernemingen

Omvang en programma

Schiphol Trade Park is een bedrijventerrein van 140 hectare. Schiphol Trade Park is opgedeeld in verschillende deelexploitaties, waaronder Green Data Center Campus, Logistics zone, stationsgebied Mixity (voorheen Campus), Valley en Energy Hub.

Bijzonderheden

Bij de gebiedsontwikkeling van het business park worden circulaire principes toegepast. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water. In samenwerking met Madaster en toeleveranciers heeft STP in 2019 als eerste business park ter wereld een materialenpaspoort voor de gebiedsontwikkeling.

Bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen voldoen naast de vergaande duurzaamheidseisen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park.

Op Schiphol Trade Park is het eerste collectieve en duurzame energiesysteem van Nederland gerealiseerd: het virtuele net. Een uniek, innovatief en duurzame oplossing voor het tijdelijke tekort aan stroomtransportcapaciteit in de regio Schiphol. Bedrijven delen de capaciteit op het bestaande net, waardoor ze geen last hebben van de bestaande netcongestie en klaar zijn voor een duurzame toekomst. 

Voor Schiphol Trade Park is een uitgebreide en unieke ecologische visie opgesteld die focust op de zachtere kant van duurzaamheid in plaats van gebouwen en infrastructuur. Het gebied is rijk aan flora en fauna en heeft een grote biodiversiteit.

Cover: ‘(Schiphol Trade Park) Tijdelijke-natuur-en-groene-gevel_Schiphol-Trade-Park’ door SADC (bron: SADC)

Artikelen


👋 Uw gebiedsontwikkeling ook op de GO Projectenkaart?

Project toevoegen

Project aanpassen