Wonen aan, op en rondom het water in het Westland - Afbeelding 1
Naar projecten

Het Nieuwe Westland

Projectgegevens

Betrokken partijen: BPD, Gemeente Westland

Gemeente: Westland

Samenwerkingsvorm: Joint Venture

Startjaar: 2012

Thema’s: Klimaat

Type gebiedsontwikkeling: Herontwikkeling Landelijk Gebied

Polder wordt getransformeerd tot ecologische zone waar wonen, recreatie en waterberging samenvloeien

Omvang en programma

Het Nieuwe Westland 80 hectare, 1200 woningen, paalwoningen, terpwoningen, rijwoningen, twee onder-een-kapwoningen en drijvende privé-eilandjes

Cover: ‘Wonen aan, op en rondom het water in het Westland - Afbeelding 1’


👋 Uw gebiedsontwikkeling ook op de GO Projectenkaart?

Project toevoegen

Project aanpassen