platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Info

Info

Hier vindt u alle informatie over de achtergrond van Gebiedsontwikkeling.nu.

Gebiedsontwikkeling.nu is een onafhankelijk platform van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Het platform biedt kennis, nieuws en debat over gebiedsontwikkeling voor professionals en studenten. We houden onze doelgroep op de hoogte, bieden praktische handreikingen, jagen het debat aan en agenderen belangrijke thema’s. Zo verbeteren we samen gebruik, beleving en waarde van de gebouwde omgeving.

Platform voor kennis, nieuws en debat

Aanleiding
Samenwerking en meerwaardecreatie zijn hard nodig om de complexe opgaven van gebiedsontwikkeling het hoofd te bieden. Op Gebiedsontwikkeling.nu wisselen wetenschap en praktijk (zoals overheid, marktpartijen, adviseurs, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en gebruikers) daarom kennis uit.

Werkwijze
De onafhankelijke redactie van Gebiedsontwikkeling.nu laat zich voeden door informatie uit wetenschap en praktijk. Dit gebeurt via de partners van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, de hoogleraar van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, de Kring van Adviseurs, de Master City Developer, Redactieraad, Wetenschapsraad, Praktijkredactie en de Young Professionalredactie. Deze informatie verwerken we tot nieuws, interviews, analyses, praktische lessen, handreikingen, kennisuitwisseling en debat. Bovendien staat de site expliciet open voor gastbijdragen en opiniestukken.

Bereik
In 2018 bezoeken maandelijks ruim 15 duizend unieke bezoekers Gebiedsontwikkeling.nu. Via onze nieuwsbrief en accounts op Twitter, LinkedIn en Facebook hebben we daarnaast een achterban van bijna tienduizend geïnteresseerden. Gebiedsontwikkeling.nu is ook offline actief, zoals via kennisbijeenkomsten en de halfjaarlijkse GO Krant

Initiatiefnemers
Gebiedsontwikkeling.nu is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), een ‘lerend netwerk’ van overheden, marktpartijen, woningcorporaties, kennisinstellingen en adviesbureaus die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. De SKG richt zich op maatschappelijke uitdagingen, leidt professionals op en draagt bij aan de ontwikkeling van praktische en wetenschappelijke kennis. Binnen de SKG komen publieke en private partijen gezamenlijk en oplossingsgericht tot een duurzame (her)ontwikkeling van gebieden. Sinds de oprichting in 2006 ondersteunt zij zowel financieel als inhoudelijk de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.