Info

Info

Juist in deze tijd van een nieuwe realiteit is samenwerking en meerwaardecreatie hard nodig om complexe opgaven het hoofd te kunnen bieden. Kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk en het aanjagen van het debat, tussen publiek en privaat en de verschillende bij gebiedsontwikkeling betrokken disciplines, moeten leiden tot concrete handreikingen en nieuwe strategieën. Dit is het doel van het onafhankelijke platform Gebiedsontwikkeling.nu: een (kennis)netwerk voor professionals en studenten, die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling.

Hét platform voor gebiedsontwikkeling

Het platform biedt vanuit wetenschap en praktijk: nieuws & actualiteiten; een agenda-overzicht met evenementen, congressen e.a. bijeenkomsten en inspiratie, onderzoek, verdieping en opinie ten aanzien van gebiedsontwikkeling. De redactie voegt hier inhoudelijk waarde aan toe; stimuleert opinievorming en agendeert belangrijke thema’s.

Gebiedsontwikkeling.nu is een initiatief van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft opgezet in samenwerking met diverse publieke en private partijen die hun krachten bundelen in de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Naast de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling wordt het platform inhoudelijk gevoed door de Kring van Adviseurs, de MCD en onze contentpartners.

Externe bijdragen worden aangemoedigd.

Iedereen die een artikel voor het platform wil aanleveren, kan dit via redactie@gebiedsontwikkeling.nu indienen.

Automatisch het laatste nieuws in de mail?

Abonneer u op de tweewekelijkse nieuwsbrief via: redactie@gebiedsontwikkeling.nu

Dagelijks wordt nieuws getwitterd en tevens gedeeld via de Linkedin groep en Facebook pagina, waar professionals en studenten elkaar ook zelf kunnen ontmoeten.