platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Redactie GO.nu zomer 2020 header

De redactie

De redactie van Gebiedsontwikkeling.nu agendeert, produceert en redigeert artikelen en andere publicaties voor het platform.

Gebiedsontwikkeling.nu wordt geleid door hoofdredacteur Joost Zonneveld (J.R.Zonneveld@tudelft.nl) en adjunct-hoofdredacteur Inge Janse (i.janse@tudelft.nl). Voor de archieffunctie van het platform werkt de redactie samen met andere platforms en media voor het overnemen van of doorlinken naar informatie. Gebiedsontwikkeling.nu wordt technisch ondersteund door een website-beheerder en -ontwikkelaar.

De redactie moedigt bijdragen aan van auteurs uit wetenschap en praktijk. Wilt u een bijdrage insturen? Lees hier de richtlijnen die we voor auteurs hebben opgesteld.

De redactie van gebiedsontwikkeling.nu valt samen met het team van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. De redactie laat zich adviseren door een redactieraad, een praktijkredactie, een team van young professionals en een wetenschapsraad. De samenstelling van deze gremia kunt u vinden in het laatste jaarverslag van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Team Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (zomer 2020)

Van links naar rechts (en van boven naar onderen): Christel Swarttouw (communicatieadviseur), Geeta Bhoewar (managementassistent), Ineke Lammers (student-assistent), Arthur Verwayen (student-assistent), Sebastien Reinink (student-assistent), Donne Gerlich (student-assistent), Inge Janse (adjunct-hoofdredacteur), Céline Janssen (onderzoeker), Hedwig van der Linden (onderzoeker), Tom Daamen (directeur), Jolien Kramer, (coördinator), Simon van Zoest (onderzoeker), Agnes Franzen (strategisch adviseur), Joost Zonneveld (hoofdredacteur), Co Verdaas (hoogleraar).