platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Teamfoto SKG (2019, jaarcongres)

De redactie

De redactie van Gebiedsontwikkeling.nu agendeert, produceert en redigeert artikelen en andere publicaties voor het platform.

Gebiedsontwikkeling.nu wordt geleid door hoofdredacteur Simon Kooistra (s.kooistra@tudelft.nl) en adjunct-hoofdredacteur Inge Janse (i.janse@tudelft.nl). Voor de archieffunctie van het platform werkt de redactie samen met andere platforms en media voor het overnemen van of doorlinken naar informatie. Gebiedsontwikkeling.nu wordt technisch ondersteund door een website-beheerder en -ontwikkelaar uit Amsterdam.

De redactie moedigt bijdragen aan van auteurs uit wetenschap en praktijk. Wilt u een bijdrage insturen? Lees hier de richtlijnen die we voor auteurs hebben opgesteld.

De redactie van gebiedsontwikkeling.nu valt samen met het team van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Een overzicht van de teamleden vindt u hier. De redactie laat zich adviseren door een redactieraad, een praktijkredactie, een team van young professionals en een wetenschapsraad. De samenstelling van deze gremia kunt u vinden in het laatste jaarverslag van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Teamfoto SKG (2019, jaarcongres)

Van links naar rechts: Hedwig van der Linden, Christel Swarttouw, Simon van Zoest, Jolien Kramer, Simon Kooistra, Donne Gerlich, Ineke Lammers, Co Verdaas, Sebastien Reinink, Casper Kraai, Céline Janssen, Steven Hamming, Inge Janse, Tom Daamen (fotograaf: Roy Borghouts)