Copyright & Privacy

Op deze pagina vindt u informatie over het copyright van onze publicaties en over de regels voor uw privacy en de door ons gehanteerde gebruiksvoorwaarden.

privacy.png door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Copyright, auteursrecht en gebruik
Als kennisplatform staat Gebiedsontwikkeling.nu positief tegenover het publiceren van onze artikelen op andere plaatsen. Hieronder leest u onder welke voorwaarden u deze artikelen kunt overnemen.

Het auteursrecht van artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu berust bij de auteurs. Het (her)gebruiken van GO.nu-artikelen is toegestaan zonder betaling, mits je de volgende voorwaarden hanteert die gebaseerd zijn op de Creative Commons-principes:

 1. De tekst mag niet zonder toestemming gewijzigd of ingekort worden. Citeren van delen van de tekst is toegestaan, maar alleen als duidelijk wordt gemaakt dat het om een citaat uit een groter geheel gaat en onder naam- en bronvermelding.
 2. De tekst mag gepubliceerd worden onder voorwaarde van vermelding van de volledige naam van de auteur en bron, waarbij er naar Gebiedsontwikkeling.nu gelinkt wordt met ofwel het url van het gebruikte artikel, ofwel de algemene url www.gebiedsontwikkeling.nu als het om een digitale publicatie gaat. Bij publicatie in gedrukte media (niet commercieel) is het bronvermeldingsformat: auteur, www.gebiedsontwikkeling.nu
 3. De tekst mag niet commercieel gebruikt worden of aan derden worden doorverkocht, of in licentie worden gegeven zonder toestemming van Gebiedsontwikkeling.nu en de auteur. Publicaties die alleen door betaling toegankelijk zijn (abonnementen op tijdschriften, betaalde toegang op websites, etc.) beschouwen we als commercieel. In dat geval willen we altijd vooraf toestemming kunnen geven.
 4. De tekst mag alleen onder de voorwaarden van punt 1, 2 en 3 worden doorgegeven aan derden.
 5. Gebruik van de teksten moet worden gemeld aan de Gebiedsontwikkeling.nu. Dit is mogelijk door per e-mail de url van het overgenomen artikel te zenden aan redactie@gebiedsontwikkeling.nu.
 6. Het auteursrecht van de afbeeldingen op Gebiedsontwikkeling.nu berust bij de personen die bij de afbeeldingen vermeld zijn. Deze rechten zijn niet vrijgegeven onder dezelfde voorwaarden als de teksten. Daarom moet voor het (her)gebruik hiervan altijd toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende of aan de redactie van Gebiedsontwikkeling.nu.
 7. Onze artikelen bevatten vaak links naar websites van externe partijen. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Gebiedsontwikkeling.nu heeft geen zeggenschap over deze internetpagina's en is niet verantwoordelijk te stellen of aansprakelijk te houden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy & gebruiksvoorwaarden
Bekijk hieronder alle details van Gebiedsontwikkeling.nu over de regels voor uw privacy en de door ons gehanteerde gebruiksvoorwaarden.

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en haar uitvoeringspartner de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid geeft aan welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Uw privacy in het kort:

 • Deze website plaatst geen cookies op uw computer om gebruiksstatistieken bij te houden. Wel houden wij statistieken bij, maar deze kunnen wij derhalve nooit herleiden naar personen. De statistieken gebruiken wij alleen om de website en onze artikelen te verbeteren.
 • Door ons te volgen op social media (LinkedIn en Twitter), kunnen wij en andere volgers uw (publiek zichtbare) gegevens zien. Wij doen niets met deze gegevens en delen die niet met anderen.
 • Van abonnees van onze nieuwsbrief weten wij hun e-mailadres en voor- en achternaam. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het versturen van deze nieuwsbrief, niet voor andere mailings van onszelf of andere partijen. 
 • We kunnen van nieuwsbriefabonnees zien welk gedrag zij vertonen (wel/niet opnemen, wel/niet klikken). We analyseren deze statistieken nooit op individueel niveau, enkel op het niveau van het gehele abonneebestand (om te bepalen hoe onze nieuwsbrieven en items presteren, zodat we de nieuwsbrief kunnen verbeteren).
 • U kunt zich op elk moment voor onze nieuwsbrief en social media uitschrijven. Desgewenst kunnen we vervolgens uw gegevens (voor zover mogelijk) permanent verwijderen. Stelt u hier prijs op, neem dan contact op met de redactie via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

Uw privacy in detail:

 • Voor embedded content van derde partijen (zoals YouTube, Vimeo en Issuu), worden vaak door deze partijen cookies geplaatst. Daarom zult u expliciet toestemming moeten geven om deze cookies te aanvaarden, voordat u deze content op deze site kunt bekijken. Als alternatief kunt u, waar mogelijk, de content bekijken op de site van de bron.
 • Voor het openen van links in artikelen naar andere websites neemt Gebiedsontwikkeling.nu geen verantwoordelijkheid. Daarvoor gelden de privacyvoorwaarden van de website in kwestie.
 • Contactgegevens die via de aanmelding bij de nieuwsbrief of contact met de redactie worden verkregen, worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. Zij worden alleen gebruikt voor het onderdeel waaraan u deze gegevens hebt verstrekt.
 • Hoewel de inhoud van Gebiedsontwikkeling.nu met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen er onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen. Gebiedsontwikkeling.nu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze internetpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u onjuistheden tegen, dan wordt het zeer op prijs gesteld als u deze meldt bij de redactie via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.
 • Auteurs schrijven op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en Gebiedsontwikkeling.nu, met uitzondering van de redactieleden.
 • De mogelijkheid tot reacties bij artikelen wordt soms geactiveerd om discussie en informatiewisseling te ondersteunen. Misbruik hiervan door middel van spam, het negeren van algemene fatsoens- en omgangsregels, illegale links en content worden niet getolereerd. Het is de gebruiker niet toegestaan om zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers of de beheerders kan ontstaan. Overtreding kan leiden tot verwijdering van de betreffende reactie of zelfs opzegging tot toegang van het reactiesysteem.
 • Voor zover in een artikel een internetlink naar de website van een derde staat, geldt het volgende: door die link te volgen verlaat u de dienst van Gebiedsontwikkeling.nu en gaat u naar de website van die derde. Op het gebruik van die website zijn de voorwaarden van Gebiedsontwikkeling.nu niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van deze derde. Gebiedsontwikkeling.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van die website.
 • De redactie van Gebiedsontwikkeling.nu doet er alles aan om alleen materiaal (beelden, teksten, video’s, et cetera) te plaatsen met toestemming van de auteursrechthebbende. Mocht u materiaal tegenkomen waarbij dit niet het geval is, dan horen we graag van u!


Cover: ‘privacy.png’ door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)