Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten voor gebiedsontwikkeling. Handig voor wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar inspiratie en geleerde lessen. De projecten zijn ingedeeld op categorie en bevatten per stuk meer informatie. Bovendien kunt u uitgebreid filteren en zoeken (let op: dit werkt niet voor alle projecten en niet op een telefoon). U kunt op deze pagina ook zelf een project toevoegen.

Voeg uw project toe

Wilt u graag een gebiedsontwikkelingsproject toevoegen? Vul dan ons formulier in!

Projecten

2013.03.12_Herinrichting Peize_1_660

Herinrichting Peize: uniek en energiek gebiedsproces

Het herinrichtingsproject Peize, in de kop van Drenthe, is bijna afgerond, de laatste zaken worden afgewikkeld. Projectleider Bert van Guldener van de Dienst Landelijk Gebied blikt terug op een energiek proces.

Casus

11 maart 2013

2012.03.01_Piushaven_660

Piushaven, Tilburg. Gebiedsontwikkeling als continu proces

Piushaven is een van de omvangrijkste gebiedsontwikkelingen van de gemeente Tilburg. Onder het motto 'Piushaven, Levend Podium van Tilburg', transformeert het gebied van een voormalige industriële haven naar een veelzijdig en levendig woonwerkgebied…

Casus

20 februari 2013

2013.09.18_waalweelde_ENG_500

WaalWeelde

Ruimtelijke kwaliteit, waterveiligheid en integraliteit zijn de kernopgaven van het programma WaalWeelde. Wat in 2006 startte met een initiatiefgroep die de Waal mooi en beleefbaar wilde houden, is uitgegroeid tot een breed netwerk van samenwerkende…

Casus

25 januari 2013

Van vliegen naar wonen

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in de gemeente Katwijk krijgt een nieuwe bestemming. In de komende decennia werken de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) samen aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke woo…

Casus

18 december 2012

De kracht van Katendrecht

Na de Gulden Feniks 2012 in de categorie Gebiedstransformatie en andere landelijke prijzen, werd de gebiedsontwikkeling onlangs ook internationaal gewaardeerd met de vastgoedprijs van FIABCI in de categorie Environmental (Rehabilitation / Restoratio…

Casus

10 december 2012

2012.12.08_katendrecht grootscheepse transformatie_530

Katendrecht - grootscheepse transformatie

Op Katendrecht vindt een grootschalige herontwikkeling plaats van haven- en industrieterrein tot een stedelijk woon- en leefgebied. De transformatie is onderdeel van de transformatie van havengebied naar woonwijk. De ligging en het uitzicht, de comb…

Casus

7 december 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Internationale roeibaan zorgt voor eendracht bij wateropgave

De Eendragtspolder ligt tussen de Rotterdamse wijk Nesselande, het dorp Zevenhuizen, de Rotte en de Rottemeren. Ruim 300 hectare van de polder wordt heringericht. In deze uitloper van het Groene Hart worden de functies waterberging, natuur, recreati…

Casus

13 november 2012

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Rotterdam Science Tower: wetenschap en ondernemen onder één dak

In die combinatie ligt de kracht van de Rotterdam Science Tower aan het Marconiplein dat op 4 oktober de deuren opent. Het prestigieuze innovatiecentrum is dé locatie voor hoogwaardige biomedische bedrijven, medische innovaties en startende bedrijv…

Casus

4 oktober 2012

Stadshavens Rotterdam

De komende jaren verplaatst een deel van de havenactiviteiten uit Rotterdam zich naar de Maasvlakte 2. Met deze uitbreiding van de Rotterdamse haven neemt de beschikbare ruimte voor bedrijven aanzienlijk toe. Stadshavens Rotterdam stimuleert en real…

Casus

17 september 2012

Thumb_infra en stationsgebieden_0_1000px

Spoorzone via Breda: gerechtsgebouw en station als aanjagers

Wie met de trein van Dordrecht naar Breda reist, treft bij het binnenrijden van de stad een enorme vlakte aan. Hier stond drie jaar geleden nog de suikerfabriek, totdat de Suikerunie besloot het buiten gebruik geraakte complex alvast te slopen. Voor…

Casus

17 september 2012

Science Park Amsterdam

Science Park Amsterdam is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Doel is een sciencepark waar onderwijs, onderzoek en ondernemen sa…

Casus

20 juni 2012

Deventer Havenkwartier: ontwikkelen volgens Vlaams model

In het Deventer Havenkwartier wordt sinds 2007 gesleuteld aan een strategie die is geïnspireerd op een meer organische manier van werken. Deze methode wordt het ‘Vlaams model’ genoemd, Minder vastleggen en meer loslaten is de kern van deze methode.…

Casus

1 juni 2012

Uitnodigingsplanologie als experiment

Het Eiland van Schalkwijk is een open, groen gebied, omringd door water midden in een verstedelijkte omgeving. Het eiland kent een rijke cultuurhistorie met onder meer de forten van de Hollandse Waterlinie. Om bestaande kwaliteiten te behouden en te…

Casus

16 april 2012

Grootschalig, zeker en flexibel

Al een aantal jaar werken overheden en marktpartijen in een publiek-private samenwerking aan de planontwikkeling voor de Bloemendalerpolder. Door de gewijzigde marktomstandigheden was het Masterplan Bloemendalerpolder niet meer financieel haalbaar.…

Casus

16 maart 2012

Wonen aan, op en rondom het water in het Westland - Afbeelding 1

Wonen aan, op en rondom het water in het Westland

Op welke manier en met welke snelheid de klimaatveranderingen zich de komende decennia ook ontwikkelen, het innovatieve Nederlandse bouwproject ‘Het Nieuwe Water’ is er tegen opgewassen. ‘Het Nieuwe Water’ wordt ontwikkeld op zo'n 80 hectare polderl…

Casus

2 maart 2012

Kanaalzone Apeldoorn: schatkamer op de Veluwe

De Kanaalzone Apeldoorn, die zich uitstrekt over een lengte van tien kilometer, is landelijk één van de grotere ontwikkelgebieden. De Kanaalzone wordt omgevormd tot de vitale as van de stad, waarin de kanaalfronten worden versterkt en met elkaar wor…

Casus

20 januari 2012

2012.01.09_Gebiedsontwikkeling 2.0 Oostenburgereiland_660px

Gebiedsontwikkeling 2.0 Oostenburgereiland

In hun boek ‘De Spontane Stad’ stelt het bureau Urhahn Urban Design de gebruikers centraal en ziet deze als de belangrijkste ontwikkelaars van de stad. Een flexibele vorm van stedenbouw zal ruimte moeten geven aan hun ideeën, projecten en investeri…

Casus

9 januari 2012

Munitiefabriek krijgt vredelievende bestemming

Ooit is het Hembrugterrein gebouwd om de forten langs de stelling van Amsterdam van wapens en munitie te voorzien. Nu vormt het een groene oase aan het Noordzeekanaal met een schat aan cultureel erfgoed, maar wel met gif in de grond. Het Rijksvastgo…

Casus

3 december 2011

Zelfbouw onder dorps toezicht

Bij de invulling van een schaarse uitbreidingslocatie in het groene hart, nabij een karakteristieke oude dorpskern, verplicht een gemeente zich tot het realiseren van een hoog kwaliteitsniveau. Het uitgangspunt van de gemeente Loenen was om een subs…

Casus

24 november 2011

Wagenwerkplaats, Amersfoort

Dat een burgerinitiatief tot een professioneel publiek-privaat-particulier samenwerkingsverband kan leiden, bewijst de Wagenwerkplaats in Amersfoort. In de afgelopen jaren heeft dit terrein een nieuwe betekenis gekregen als cultureel erfgoed en crea…

Casus

27 oktober 2011