uigebreid cover

13 februari | Delft | sLIM Masterclass Bereikbare verdichting

5 februari 2019

2 minuten

Nieuws In Nederland wordt momenteel gekozen voor stedelijke verdichting: het toevoegen van grote aantallen woningen en het verlagen van parkeernormen in de bestaande stad. De vraag is echter tot welke mobiliteitsvraag deze keuzes gaan leiden. Welke mobiliteitstrends zullen zich (hierdoor) doorzetten en in welke oplossingen wordt nu geïnvesteerd?

Hoe combineren we in gebieden gebalanceerde stedelijke verdichting met nieuwe vormen van mobiliteit?

Graag nodigen we u uit om op woensdagmiddag 13 februari naar het Stadskantoor in Delft te komen. Laat u daar bijpraten door experts uit de wetenschap en praktijk die werken op het snijvlak van infrastructuur, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Ontmoet collega’s in het vak en laat u inspireren door ondernemers en andere initiatiefnemers van spannende bereikbaarheidsoplossingen.

Deze masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2019*. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft organiseert de komende maanden wederom twee bijeenkomsten in dit kader. Dit jaar staat de leergang in het teken van de uitdagingen van stedelijke verdichting en groei.

Slim masterclass groot

‘Slim masterclass groot’


Aanmelden
Deelname is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plekken is aanmelden via gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. naam en organisatie noodzakelijk.

Programma


Locatie: Stadskantoor Gemeente Delft

Vanaf 12:00  |   Inloop met broodje

13.00 – 13:05  |  Opening en welkom Wethouder Gemeente Delft

Tom Daamen (dagvoorzitter) – Directeur SKG

13:05 – 13:20  |  Introductie Bereikbare verdichting rond Delft-Zuid

Gemeente Delft

13:20 – 13:50  |  Keynote #1 Infrastructuur, mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Marcel Hertogh – hoogleraar Infrastructure Design and Management TU Delft

13:50 – 14.20  |  Keynote #2 Spoorcapaciteit en verdichting rond stationslocaties

Daan Klaase – Manager Planontwikkeling NS Stations

14:20 – 15.00  |  Pitches Nieuwe mobiliteitsoplossingen

15:00 – 15:30 Pauze

15.30 – 16.30  |  Parallelsessies Bereikbare verdichting
1. Mobiliteitsgedrag – met o.a. De Verkeersonderneming en Tabula Rasa over Rotterdam
2. Deelmobiliteit – met o.a. Heijmans en gemeente Den Haag over Energiekwartier Den Haag
3. Mobi-Hubs – met o.a. Synchroon over Merwede Utrecht

16:30 – 17.30  |   Rondleiding Nieuw Delft

17.30 – 18.30  |   Netwerkborrel met conclusies en napraten

Doe uw voordeel met alle aanwezige denkkracht en expertise en mis deze sLIM Masterclass niet.

Wij ontmoeten u graag op woensdag 13 februari in Delft!

*De missie van de Universtiteit van Amsterdam (UvA) en TU Delft is het leveren van een kennisbijdrage aan en het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Center for Urban Studies van de UvA en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een bijzonder accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. De samenwerking tussen de UvA, TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM) is dan ook een logische. Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk, met “De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk” als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021.


Cover: ‘uigebreid cover’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024