2015.04.14_15 ontwerpen voor Transit Oriented Development_660

15 ontwerpen voor Transit Oriented Development (TOD)

14 april 2015

2 minuten

Nieuws In deze publicatie zijn de uitkomsten uit de ontwerpstudie gebundeld, aangevuld met drie essays, een reisverslag en fotografische analyses van de stationsomgevingen en landschappen tussen de verkeersknooppunten.

Onder Weg!

De Metropoolregio Amsterdam moet zich ontwikkelen om ook in de toekomst aansluiting bij de internationale top te houden. In en rond Amsterdam moet er een groot aantal woningen bijkomen om aan de vraag te voldoen. Maar dan wel op de juiste locaties: veel mensen willen stedelijk wonen, goed bereikbaar, in een aantrekkelijke omgeving met voorzieningen binnen bereik. Juist rondom de stationslocaties langs de Zaancorridor – het spoortraject Amsterdam-Heerhugowaard – liggen hiervoor kansen.

Op initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, en in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Zaanstad, Castricum en Heerhugowaard, Stadsregio Amsterdam, NS en Vereniging Deltametropool, werkten tien professionele ontwerpteams en vijf studententeams van de TU Delft samen aan toekomstbeelden en oplossingsgerichte scenario’s voor vijf stationslocaties: Heerhugowaard, Castricum, Krommenie-Assendelft, Koog-Zaandijk en Zaandam Kogerveld.

BNA Onderzoek bracht de expertise van architecten, wetenschappers, marktpartijen, overheden en inwoners bij elkaar. Dankzij de frisse, creatieve blik-van-buiten bieden de ontwerpstudies inspirerende visies op de stationsomgevingen en daarmee aanknopingspunten om aan de slag te gaan met de kansen die er liggen. Het ontwerpend onderzoek is op de Zaancorridor de sleutel tot dialoog gebleken. De ontwerpstudies vormden een platform om in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen. Kortom: de verbindende kracht van het ontwerp brengt partijen bij elkaar.

De ontwerpen werkten agenderend: ze inspireerden inwoners, reizigers en bestuurders en gaven richting aan de dialoog en de ideeënvorming. Door samen om tafel te gaan zitten, werd duidelijk welke vraagstukken spelen rondom de stations. De studies laten de mogelijkheden zien, maar ze maken ook duidelijk hoe complex het is om stationsgebiedsontwikkeling te realiseren met een veelheid aan partijen. De studies zijn een inspiratiebron. Wij hopen dat ze stakeholders stimuleren om met initiatieven te komen, want ook marktpartijen en eigenaren moeten de handschoen oppakken.

De ontwerpers hebben een voorzet gedaan met beeldende perspectieven voor de stationslocaties op de korte, middellange en lange termijn. Deze publicatie bundelt alle perspectieven en vormt een uitnodiging om gezamenlijk verder aan de slag te gaan.

Voorwoord uit 'Onder weg!' (januari 2015)


Cover: ‘2015.04.14_15 ontwerpen voor Transit Oriented Development_660’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024