2015.04.14_15 ontwerpen voor Transit Oriented Development_660

15 ontwerpen voor Transit Oriented Development (TOD)

14 april 2015

2 minuten

Nieuws In deze publicatie zijn de uitkomsten uit de ontwerpstudie gebundeld, aangevuld met drie essays, een reisverslag en fotografische analyses van de stationsomgevingen en landschappen tussen de verkeersknooppunten.

Onder Weg!

De Metropoolregio Amsterdam moet zich ontwikkelen om ook in de toekomst aansluiting bij de internationale top te houden. In en rond Amsterdam moet er een groot aantal woningen bijkomen om aan de vraag te voldoen. Maar dan wel op de juiste locaties: veel mensen willen stedelijk wonen, goed bereikbaar, in een aantrekkelijke omgeving met voorzieningen binnen bereik. Juist rondom de stationslocaties langs de Zaancorridor – het spoortraject Amsterdam-Heerhugowaard – liggen hiervoor kansen.

Op initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, en in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Zaanstad, Castricum en Heerhugowaard, Stadsregio Amsterdam, NS en Vereniging Deltametropool, werkten tien professionele ontwerpteams en vijf studententeams van de TU Delft samen aan toekomstbeelden en oplossingsgerichte scenario’s voor vijf stationslocaties: Heerhugowaard, Castricum, Krommenie-Assendelft, Koog-Zaandijk en Zaandam Kogerveld.

BNA Onderzoek bracht de expertise van architecten, wetenschappers, marktpartijen, overheden en inwoners bij elkaar. Dankzij de frisse, creatieve blik-van-buiten bieden de ontwerpstudies inspirerende visies op de stationsomgevingen en daarmee aanknopingspunten om aan de slag te gaan met de kansen die er liggen. Het ontwerpend onderzoek is op de Zaancorridor de sleutel tot dialoog gebleken. De ontwerpstudies vormden een platform om in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen. Kortom: de verbindende kracht van het ontwerp brengt partijen bij elkaar.

De ontwerpen werkten agenderend: ze inspireerden inwoners, reizigers en bestuurders en gaven richting aan de dialoog en de ideeënvorming. Door samen om tafel te gaan zitten, werd duidelijk welke vraagstukken spelen rondom de stations. De studies laten de mogelijkheden zien, maar ze maken ook duidelijk hoe complex het is om stationsgebiedsontwikkeling te realiseren met een veelheid aan partijen. De studies zijn een inspiratiebron. Wij hopen dat ze stakeholders stimuleren om met initiatieven te komen, want ook marktpartijen en eigenaren moeten de handschoen oppakken.

De ontwerpers hebben een voorzet gedaan met beeldende perspectieven voor de stationslocaties op de korte, middellange en lange termijn. Deze publicatie bundelt alle perspectieven en vormt een uitnodiging om gezamenlijk verder aan de slag te gaan.

Voorwoord uit 'Onder weg!' (januari 2015)


Cover: ‘2015.04.14_15 ontwerpen voor Transit Oriented Development_660’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023