2015.04.14_15 ontwerpen voor Transit Oriented Development_660

15 ontwerpen voor Transit Oriented Development (TOD)

14 april 2015

2 minuten

Nieuws In deze publicatie zijn de uitkomsten uit de ontwerpstudie gebundeld, aangevuld met drie essays, een reisverslag en fotografische analyses van de stationsomgevingen en landschappen tussen de verkeersknooppunten.

Onder Weg!

De Metropoolregio Amsterdam moet zich ontwikkelen om ook in de toekomst aansluiting bij de internationale top te houden. In en rond Amsterdam moet er een groot aantal woningen bijkomen om aan de vraag te voldoen. Maar dan wel op de juiste locaties: veel mensen willen stedelijk wonen, goed bereikbaar, in een aantrekkelijke omgeving met voorzieningen binnen bereik. Juist rondom de stationslocaties langs de Zaancorridor – het spoortraject Amsterdam-Heerhugowaard – liggen hiervoor kansen.

Op initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, en in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Zaanstad, Castricum en Heerhugowaard, Stadsregio Amsterdam, NS en Vereniging Deltametropool, werkten tien professionele ontwerpteams en vijf studententeams van de TU Delft samen aan toekomstbeelden en oplossingsgerichte scenario’s voor vijf stationslocaties: Heerhugowaard, Castricum, Krommenie-Assendelft, Koog-Zaandijk en Zaandam Kogerveld.

BNA Onderzoek bracht de expertise van architecten, wetenschappers, marktpartijen, overheden en inwoners bij elkaar. Dankzij de frisse, creatieve blik-van-buiten bieden de ontwerpstudies inspirerende visies op de stationsomgevingen en daarmee aanknopingspunten om aan de slag te gaan met de kansen die er liggen. Het ontwerpend onderzoek is op de Zaancorridor de sleutel tot dialoog gebleken. De ontwerpstudies vormden een platform om in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen. Kortom: de verbindende kracht van het ontwerp brengt partijen bij elkaar.

De ontwerpen werkten agenderend: ze inspireerden inwoners, reizigers en bestuurders en gaven richting aan de dialoog en de ideeënvorming. Door samen om tafel te gaan zitten, werd duidelijk welke vraagstukken spelen rondom de stations. De studies laten de mogelijkheden zien, maar ze maken ook duidelijk hoe complex het is om stationsgebiedsontwikkeling te realiseren met een veelheid aan partijen. De studies zijn een inspiratiebron. Wij hopen dat ze stakeholders stimuleren om met initiatieven te komen, want ook marktpartijen en eigenaren moeten de handschoen oppakken.

De ontwerpers hebben een voorzet gedaan met beeldende perspectieven voor de stationslocaties op de korte, middellange en lange termijn. Deze publicatie bundelt alle perspectieven en vormt een uitnodiging om gezamenlijk verder aan de slag te gaan.

Voorwoord uit 'Onder weg!' (januari 2015)


Cover: ‘2015.04.14_15 ontwerpen voor Transit Oriented Development_660’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023