2013: Where are we now?

17 januari 2013

3 minuten

Nieuws Voorbij is 2012 - een voor velen veelbewogen jaar - say hello to 2013. Meer nog dan de afgelopen crisisjaren zijn de verwachtingen gespannen. Hoe diep is de bodem van de put? Vinden we dit jaar de weg omhoog? We speuren naar tekenen van herstel, maar er hangen tegelijkertijd nog heel wat zure appeltjes aan de bomen. Belangrijker nog is het doordringende besef dat ‘herstel’ er nooit meer zo uit gaat zien als we gewend zijn. De noodzaak tot marktgerichtheid, de kleinere schaal en samenwerking in combinatie met betaalbaarheid vormen de nieuwe realiteit. Lokale actoren en eindgebruikers gaan een belangrijke rol spelen in gebiedsontwikkelingen. Een lager tempo met kansgericht investeren en het verbinden van sociaal-maatschappelijke opgaven, vragen om keuzes, durf en betrokkenheid.

Herbezinnen en herpakken is wat ons betreft het motto voor 2013. Het nieuwe ontstaat nooit uit het luchtledige, maar komt voort uit dat wat er al was. Dat geldt ook voor Gebiedsontwikkeling.nu. Onze missie blijft bij te dragen aan een betere leefomgeving door kennisontwikkeling en kennisdeling. In twee jaar tijd is de site uitgegroeid tot hét platform voor kennis over gebiedsontwikkeling. Het verbinden van wetenschappelijke en praktijkkennis, en het verbinden van disciplines, spreekt een groot en breed vakpubliek aan, getuige de cijfers van Google-analytics. Gebiedsontwikkeling.nu is een plek geworden waar het vakdebat wordt gevoerd en waar professionals kennis delen die toepasbaar is voor de eigen beroepspraktijk. Ook wij ontwikkelen door. Vandaar dit nieuwe uiterlijk, dat meer is dan een nieuw jasje. De site is vanaf vandaag gebruikersvriendelijker en meer interactief ingericht. Het platform breidt zich bovendien verder uit met samenwerkingspartners die eigen ruimte krijgen op de site.

Het voeren van een redactionele agenda is onverminderd een van de belangrijkste pijlers van de site. Door middel van interviews, verslagen en blogs willen we u informeren over bewegingen in het veld. Zes actuele thema’s vormen in de nieuwe opzet de leidraad van de site. Voor dit jaar staan wat ons betreft Wet- en regelving; stad en kapitaal; samenwerking en allianties; ontwerp en proces; infrastructuur, water en energie en herbestemming/transformatie centraal. U vindt ze bovenin de navigatiebalk. Daarnaast gaan we door met onze series over leren van aanpalende vakgebieden en laten we ons inspireren door onder meer de wereld van de media, de energie en de neurobiologie. De serie over organisatiekunde hebben we eind vorig jaar afgesloten met een succesvol seminar. Alle artikelen zijn gebundeld in een publicatie, die binnenkort digitaal en in print beschikbaar komt.

Terugkijkend naar 2012 laten de bezoekersaantallen op de site een scherp stijgende lijn zien tot 7.500 unieke bezoekers in de maand december. Het meest gelezen artikel is ‘Gevolgen van het regeerakkoord: ‘t kon slechter’ door Friso de Zeeuw, direct gevolgd door het verslag van het congres Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken door Kees Hagendijk en het interview ‘Organische gebiedsontwikkeling is de enige weg’ dat Anne Luijten had met Chris Kuijpers. Ook het aantal LinkedIn-leden en Twittervolgers van Gebiedsontwikkeling.nu blijft stijgen. Gebiedsontwikkeling.nu is daarmee geheel conform de eisen van de tijd een multimediaal platform voor kennisdeling, verslaggeving, discussie en netwerken. Overigens ook prima leesbaar op de smartphone en de tablet.

2013 is het jaar waarin maatschappelijke tendenzen en veranderingen in het ruimtelijke vakgebied zich verder zullen uitkristalliseren. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland het meest gemondialiseerde land in Europa is. De oorzaak is onder meer de grote verscheidenheid in handelscontacten. We nodigen u uit met ons te spiegelen waar het vakgebied staat, nationaal maar nadrukkelijk ook internationaal. Met als centrale vraag de titel van de eerste nieuwe single in tien jaar tijd van popheld David Bowie: 'Where are we now?’ Los van uw muzieksmaak een prachtige oproep tot reflectie op onze tijd.


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)

Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Edinburgh castle, Schotland door TTstudio (bron: shutterstock)

In drie stappen naar lokaal leven, zo doen de Schotten dat

De 15-minuten stad geldt als duurzame stadontwikkeling. In Schotland is de stad met lokaal georiënteerde wijken nu nationaal beleid. Een leidraad helpt overheden, ontwikkelaars en stadmakers dit principe te implementeren.

Onderzoek

21 mei 2024

Distributiecentrum in Zwaagdijk door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Hoe de ‘dozen’ langs de snelweg handelslandschappen voortbrengen

Distributiecentra zijn velen een doorn in het oog. Maar ze zijn de uitkomst van het economische verhaal van Nederland als distributieland. Merten Nefs deed onderzoek naar het fenomeen.

Interview

21 mei 2024

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024