Portret - Anne Luijten

Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Artikelen door Anne Luijten

144 artikelen

bouw woningen

Verhitte woningmarkt geen reden om Nederland vol nieuwbouw te zetten

OPINIE Het is feest in de bouwsector. De economie is vol op stoom en de vraag naar woningen is zo groot dat bouwmaterialen niet zijn aan te slepen. Maar hoe gaan we dit feestje vieren? Gaan we door op de oude voet en zetten we Nederland vol nieuwbou…

Nieuws

27 juli 2018

2014.12.16_Terugblik op het jaar van de antifragiliteit

Terugblik op het jaar van de antifragiliteit

In het jaar waarin het begrip antifragiliteit zijn weg vond in de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling, zijn er de nodige stappen gezet op weg naar nieuwe processen en werkwijzen. Niet langer roepen we vooral dat we het ánders gaan doen, uit de oo…

Nieuws

16 december 2014

2014.12.03_Maak samen plaats_660

Maak samen plaats!

In de tweede editie van het congres van de provincie Noord-Holland over knooppuntontwikkeling is een nieuwe stap vooruit gezet. Vrijwel alle gemeenten aan de lijn Amsterdam – Heerhugowaard, provincie, NS en ProRail zetten hun handtekening onder een…

Verslag

3 december 2014

2014.11.04_Oefenen met de Omgevingswet_0_660

Oefenen met de Omgevingswet

De ontwerp-Omgevingswet bevindt zich in een cruciale fase. De wet ligt in de Tweede Kamer. In de nadere uitwerking van de AMvB’s zal de wet zijn definitieve inhoud krijgen. En dan moet er mee gewerkt gaan worden. De implementatie van de wet is een t…

Nieuws

4 november 2014

2014.10.07_Nieuwe competenties en leiderschap in gebiedsontwikkeling_660

Nieuwe competenties en leiderschap in gebiedsontwikkeling

Niets is meer gesneden koek: de nieuwe realiteit in gebiedsontwikkeling vraagt om nieuwe competenties bij de stedelijke diensten, zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden. De tijd waarin voornamelijk werd gedacht in grondexploitaties en er met…

Nieuws

7 oktober 2014

2014.10.07_Minder schrijven, meer doen_660

Minder schrijven, meer doen

Interview met Astrid Sanson – directeur Stedelijke kwaliteit, Stadsontwikkeling Rotterdam

Persoonlijk

7 oktober 2014

2014.10.07_Gebiedsgericht werken als sturend principe_660

Gebiedsgericht werken als sturend principe

Interview met Cis Apeldoorn – Stedelijk directeur Ruimte en Economie, gemeente Amsterdam.

Persoonlijk

7 oktober 2014

2014.10.07_Investerend vermogen aantrekken_660

Investerend vermogen aantrekken

Interview met Wil van der Hoek - directeur portefeuille Ruimte en Wonen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag

Persoonlijk

7 oktober 2014

2014.10.03_Laboratorium Rotterdam_660

Laboratorium Rotterdam

Ter gelegenheid van het oprichten van de nieuwe dienst Stadsontwikkeling en het betrekken van een nieuw onderkomen in De Rotterdam vierde de gemeente een feestje voor professionals. In excursies werden de projecten van de stad getoond: groot en spra…

Verslag

3 oktober 2014

2014.07.29_Opleiding MCD Ontwikkel je verbindingskracht_660

MCD: Ontwikkel je verbindingskracht

Het werken in de stedelijke gebiedsontwikkelingen van nu is niets minder dan het bedrijven van topsport. De complexiteit is groot en de condities veranderen voortdurend. Aan projectleiders de opgave om in deze hoge dynamiek te werken aan de beste op…

Nieuws

29 juli 2014

2014.07.13_Grootschalige opgave klein maken - stadsgesprek stationsgebied

Grootschalige opgave klein maken - stadsgesprek stationsgebied Utrecht

Na twee eerdere bijeenkomsten over de inrichting van het Stationsgebied vroeg de gemeenteraad aan Aorta een derde stadsgesprek te organiseren. Ingezoomd werd dit keer op het openbare dan wel semi-openbare gebied aan de westelijke stationsentree, het…

Opinie

13 juli 2014

2014.06.27_Ontwerpen aan de zaancorridor_660

Ontwerpen aan de Zaancorridor

De Zaancorridor is een van de hoofdaders van het spoor- en OV-netwerk in Noord-Holland. Het gaat om de as Amsterdam – Heerhugowaard en is momenteel een van de pilotprojecten voor het implementeren van TOD oftewel knooppuntontwikkeling. Het is een dr…

Nieuws

27 juni 2014

2014.06.26_Fundamentals_660

Fundamentals van gebiedsontwikkeling

Wie deze zomer wil reflecteren op het verleden of een blik wil op de toekomst van de ontwerpende disciplines kan terecht op de twee Internationale Architectuur Biennales. Beide richten zich op de vraag: hoe verder na de eeuw van de verzorgingsstaat?…

Nieuws

26 juni 2014

2014.06.12_De zeven plagen van gebiedsontwikkeling_660

De zeven plagen van gebiedsontwikkeling

De tiende editie van de vastgoedbeurs Provada stond in het teken van optimisme. Er liepen weer méér buitenlandse investeerders over de beursvloer dan vorig jaar, met onder meer een ‘zware delegatie’ Chinezen. De buitenlandse belangstelling zal minis…

Nieuws

12 juni 2014

2014.06.12_Knooppuntontwikkeling heeft de toekomst_660

Knooppuntontwikkeling heeft de toekomst

De provincie Noord-Holland wil dat voortaan minstens de helft van alle stedelijke ontwikkeling rondom OV-knooppunten plaatsvindt. Dit zogenoemde TOD (Transit Orientated Development) vraagt om niets minder dan een mindshift van alle partijen, waarond…

Verslag

12 juni 2014

2014.06.11_Transformatie biedt nieuw perspectief voor de compacte stad_660px

Transformatie biedt nieuw perspectief voor de compacte stad

Amsterdam groeit als kool. Maar waar blijven al die nieuwe bewoners? Transformatie van leegstaand vastgoed in de Ringzone biedt kansen voor verdichting en nieuwe woonmilieus. De taak van de stedenbouw verandert daarmee drastisch: het scheppen van co…

Verslag

11 juni 2014

2014.05.26_Erfgoed in gebiedstransformatie_cover

Experimenteren met erfgoed

Erfgoedzorg bevindt zich in het oog van de orkaan. Er is veel gedaan aan het ‘oppoetsen van de collectie’, maar de wereld er omheen is inmiddels compleet veranderd. De hoogste tijd dat de erfgoedzorg zich opnieuw gaat verhouden tot de maatschappij e…

Nieuws

27 mei 2014

2014.02.25_Sein Cruquis

Landgoed Wickevoort: integratie van zorg en gebiedsontwikkeling

De Cruquiushoeve in Cruquius in de Haarlemmermeer wordt herontwikkeld tot Landgoed Wickevoort. Samenwerkende partijen zijn SEIN, AM en Eigen Haard. Op het 56 hectare grote terrein wordt een nieuw woongebied met 1.000 woningen gerealiseerd, inclusief…

Persoonlijk

26 mei 2014

2014.05.13_Noord-Holland gaat voor knooppunten_660

Noord-Holland gaat voor knooppunten

De provincie Noord-Holland kiest voor knooppuntontwikkeling. Daarmee zet de provincie vol overtuiging de stap van uitbreidingslocaties naar het beter gebruiken van bestaande steden en OV-netwerken. Gedeputeerde Tjeerd Talsma zet hier vol op in en pa…

Persoonlijk

13 mei 2014

2014.04.24_Bloemendalerpolder_cover

Bloemendalerpolder: na herbezinning start integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp is in een beslissende fase gekomen. Met de ondertekening van de publiek-private samenwerkingsovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie. Het gaat om een fors woningbou…

Nieuws

28 april 2014