2014.07.22_2015: Jaar van de Ruimte

2015: Jaar van de Ruimte

22 juli 2014

2 minuten

Verslag Wie maakt Nederland? Hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Wat zijn de ruimtelijke opgaven van de toekomst? 2015 wordt het Jaar van de Ruimte. Samen met het Ministerie van IenM en steeds meer andere partners, sorteren Vereniging Deltametropool, Platform31 en Ruimtevolk voor op dit jaar. Door op zoek te gaan naar nieuwe toekomstperspectieven en partijen die daar een rol in hebben. Op 4 juli jongstleden werd het publieke startschot gegeven voor het Jaar van de Ruimte. Vijf toekomstperspectieven werden gepresenteerd en stevig bediscussieerd; spannende, nooit gestelde vragen werden gesteld; opgaven werden benoemd; partijen pakten hun rol. Een veelbelovende opmaat richting 2015!

In 2015 is het 25 jaar geleden dat de grote bepalende visies voor de Nederlandse Ruimtelijke Ordening het licht zagen: de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (VINO) en de Vierde Nota Extra (Vinex). Hierin werden contouren geschetst van wijken, wegen en natuurgebieden die nu grotendeels zijn gerealiseerd en ons dagelijks leven vormgeven.
Nu, 25 jaar later, staat Nederland voor nieuwe vraagstukken die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening en vragen om nieuwe visies, zoals klimaatverandering, demografische krimp, energietransitie en de netwerksamenleving. Hoe formuleren we antwoorden op de nieuwe vragen voor de toekomst? Wie hebben we daarbij nodig? Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige Ruimtelijke Ordening in deze snel veranderende omgeving?
We hebben de toekomst verkend aan de hand van interviews met sleutelpersonen in de Ruimtelijke Ordening. Hen is gevraagd naar hun visie op de toekomst van de RO, naar de grote opgaven, de belangrijkste maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst, en de partijen die hier een rol in (zouden) moeten spelen.
Op basis van deze toekomstverkenning zijn vijf toekomstperspectieven benoemd: Groen en Blauw Nederland; Nederland één Grote Stad; Nederland Kringloopland; Nederland Netwerkland; en Nederland Productieland. Deze toekomstperspectieven vormen de voorzet voor de verdere discussie met betrokken partners om te komen tot toekomstige ruimtelijke opgaven.
Op 4 juli zijn de perspectieven gepresenteerd aan het verzamelde publiek in de Kunsthal in Rotterdam. Vervolgens ging men uiteen in zes Tafels om de perspectieven, en de ontbrekende perspectieven, te bediscussiëren.


Cover: ‘2014.07.22_2015: Jaar van de Ruimte’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023