Straat azië

VN: in 2050 woont tweederde van de wereldbevolking in steden

25 mei 2018

1 minuut

Nieuws Het percentage van de wereldbevolking dat in steden woont, stijgt van de huidige 55 procent naar 68 procent in 2050. De voornaamste groei vindt plaats in India, China en Nigeria. Dat blijkt uit prognoses van de Verenigde Naties die zij deze maand presenteerden. De VN pleit daarom voor beleid dat rekening houdt met de consequenties hiervan voor de bijbehorende infrastructuur, sociale vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen, zoals woningen en werkgelegenheid.

Rond 2050 zal de plattelandsbevolking voor het eerst krimpen. Een andere opmerkelijke prognose is de toename van het aantal megasteden - steden met meer dan tien miljoen inwoners - van 33 tot 43 tussen nu en 2030. Daarnaast zal vanaf 2028 niet Tokio, maar Delhi ‘s werelds meest bevolkte stad zijn.

Lees het volledige artikel op theurbandevelopper.com


Cover: ‘Straat azië’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024