platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

De woningcrisis: een wereldwijd probleem

De woningcrisis: een wereldwijd probleem

Shanghai Public Domain

Schaarste op de woningmarkt en steeds duurdere woningen zijn niet alleen problematisch voor wereldsteden als New York, Londen of Amsterdam. Dit fenomeen is nog veel schrijnender in ontwikkelingslanden.

In de ontwikkelde wereld komen de problemen volgens Richard Florida voort uit de groeiende populariteit van binnenstedelijke locaties bij welgestelden en een streng gereguleerde bouwsector. Daarnaast heeft de financialisering van de woningmarkt sinds de jaren ‘80 geleid tot een toename van luxe woningen en een steeds kleiner wordend aanbod van betaalbare woningen. 

In steden in “The Global South”, zoals Hanoi, Mumbai en Bogotá, waar de woonkosten soms wel  300 keer zo hoog zijn als het inkomen, komt hier het fenomeen van verstedelijking zonder economische vooruitgang bij. Arme mensen trekken hier naar de stad terwijl zij weinig kans op werk hebben. 

Om dit wereldwijde probleem op te lossen moeten we huisvesting niet langer als een financieel gereedschap of investeringsmogelijkheid zien, stelt de auteur, maar als een basisrecht voor iedereen.  

Cover: 3dman_eu

Lees het volledige (Engelstalige) artikel op Citylab