topdebat

26 september: Topdebat Woningbouwprogrammering

13 september 2016

2 minuten

Agenda
Voor- en tegenstanders van bouwen op uitleglocaties laten van zich horen. Moet er meer flexibiliteit komen of juist niet? Op maandag 26 september organiseert NVT Bouw in de Galgenwaard in Utrecht een debat over de woningbouwprogrammering.

Maandag 26 september 2016 (16:00 - 18:00 uur) Stadion Galgenwaard Utrecht

Sinds maart van dit jaar loopt de discussie over de flexibiliteit in het woonprogramma van gemeenten hoog op; Waar de Stec groep pleitte voor meer flexibiliteit in de woningbouwprogrammering, heeft NVB aangegeven hier niet alleen niets in te zien, maar deze visie ook uiterst gevaarlijk te vinden. 

NVB Bouw vindt het tijd voor een open debat over de woningproductie én - programmering in Nederland. Tijdens het Topdebat op 26 september aanstaande geeft Jan Latten een overzicht van de te verwachten vraagontwikkeling in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Cees-Jan Pen en Friso de Zeeuw gaan met elkaar in discussie over het invullen van de vraag. Welke woningen voor wie en waar worden ze gebouwd? Hierop reageert een aantal wethouders gevolgd door een debat in Lagerhuisvorm onder leiding van de vastgoedspecialist van BNR: Maarten Bouwhuis. 

Onderwerpen van gesprek: de schaarste en grondprijzen, binnenstedelijk transformeren en de (harde) plancapaciteit van gemeenten, over (de gevolgen van) over- of onderprogrammeren en het gebrek aan urgentie waar het de productie van woningen voor de middengroepen betreft.

Met medewerking van onder meer:

  • Cees-Jan Pen Lector Brainport Fontys Hogescholen
  • Friso de Zeeuw Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
  • Jan Latten Bijzonder hoogleraar Sociale demografie UvA
  • wethouders uit verschillende woningmarkten

Voor wie? 

Van harte uitgenodigd zijn: vastgoedprofessionals ((gebieds-) ontwikkelaars en ontwikkelende bouwondernemers), beleggers, gemeenten en provincies

Datum, plaats en tijd

26 september van 15.30 tot 18.00 in Stadion Galgenwaard te Utrecht.


Cover: ‘topdebat’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024