Rivierklimaatpark door Provincie Gelderland (bron: Provincie Gelderland)

5 nieuwe gebiedsontwikkelingen op projectenkaart

8 december 2020

3 minuten

SKG Nieuws Oranjepark Ermelo, Energielandgoed Wells Meer, Ooijen-Wanssum, Kabeldistrict en Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dat zijn de vijf nieuwe projecten op de projectenkaart van Gebiedsontwikkeling.nu die we in november ontvingen. In dit artikel ziet u alle nieuwe projecten in vogelvlucht. Ook uw ontwikkeling vermeld zien? Zend deze dan online in!

Oranjepark Ermelo

De transformatie van bosrijk terrein naar meergeneratiebuurt 

 • 100 huur- en koopwoningen
 • Gestart in 2018 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • De betrokken partijen: Zorggroep Noordwest-Veluwe, Van Wijnen
 • Een private exploitatie
 • Projectwebsite

Oranjepark Ermelo 2 - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)

‘Oranjepark Ermelo 2 - Jan Peter Fiering, 2020 (foto overname)’Oranjepark Ermelo, Jan Peter Fiering

Energielandgoed Wells Meer

Regionale Energie Strategie combineren met gebiedsontwikkeling 

 • Gestart in 2018 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • De betrokken partij: Gemeente Bergen 
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: energie
 • Bijzonder: Een miljoen zonnepanelen en vier grote windturbines vinden hun plek in een landschap met nieuwe natuur, wandel- en fietsroutes, een bezoekerscentrum, innovatieve bedrijven en natuurinclusieve landbouw
 • Projectwebsite

Sfeerimpressie energielandgoed Wells Meer (bron: H+N+S Landschapsarchitecten)

‘Sfeerimpressie energielandgoed Wells Meer (bron: H+N+S Landschapsarchitecten)’Sfeerimpressie energielandgoed Wells Meer, H+N+S Landschapsarchitecten

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 

Het creëren van hoogwaterveiligheid met de ontwikkeling van 340 hectare nieuwe natuur en het scheppen van uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven 

 • 2600 hectare projectgebied
 • Gestart in 2008 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Een doorlooptijd tussen de 7-15 jaar
 • De betrokken partijen: Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas
 • Een publiek-publieke samenwerking
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: mobiliteit (infrastructurele oplossingen zoals 4 bruggen en een nieuwe rondweg) klimaat (realiseren hoogwaterveiligheid van de regio), natuur (ontwikkelen van nieuw natuurgebied)
 • Bijzonder: de integrale aanpak. Daarnaast heeft het project geleid tot 2 nieuwe innovatieve dijken (de steilranddijk en hogegronddijk). Deze dijken zijn speciaal voor de gebiedsontwikkeling ontwikkeld. Het project heeft hiervoor de waterinnovatieprijs gewonnen. Ten slotte is het draagvlak van de bewoners in het gebied enorm. De combinatie van hoogwaterveiligheid, ontwikkeling van natuur, vergroten van de leefbaarheid en economisch ruimte creëren is uniek en is binnen dit project allemaal gerealiseerd. 
 • Projectwebsite
Drone over centrum Wanssum - Projectbureau Ooijen Wanssum, 2020

‘Drone over centrum Wanssum - Projectbureau Ooijen Wanssum, 2020’Drone over centrum Wanssum, Projectbureau Ooijen Wanssum

Kabeldistrict

Het herontwikkelen van de voormalige Schiehallen op industrieterrein Schieovers Noord naar een nieuw woon-werk omgeving waar verschillende functies worden gecombineerd en delen van de voormalige fabriek worden geïntegreerd. 

 • 3200-3500 woningen, 70.000 m2 BVO bedrijfsruimtes, diverse commerciële en maatschappelijke voorzieningen
 • Gestart in 2018 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd tussen de 7-15 jaar 
 • De betrokken partijen: Amvest en Kondor Wessels Vastgoed
 • Een private exploitatie 
 • Thema waar de nadruk op ligt: werken
 • Bijzonder: unieke van Kabeldistrict is de omvang en samenhang van werk- en woonprogramma, de combinatie van nieuw en oud, van industrieterrein naar een nieuw stuk stad voor Delft waar functies worden gemengd 
 • Projectwebsite
Kabeldistrict Fabrieksplein - Amvest & Konder Wessels, 2020

‘Kabeldistrict Fabrieksplein - Amvest & Konder Wessels, 2020’Fabrieksplein, Amvest & Konder Wessels 

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Toekomstgerichte herinrichting van de IJsseluiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek met ruimte voor de rivier en sterke dijken, een verbeterde scheepvaartroute, natuurinclusieve landbouw, robuuste en toegankelijke natuur, ontwikkelruimte voor kadegebonden bedrijvigheid, nieuwe functies voor vml. steenfabrieken en een kwaliteitsimpuls voor watersportgebied Rhederlaag. 

 • Ca. 200ha natuuronwikkeling, ca. 25 ha functieverandering (vml.) bedrijventerrein, ca. 10 km recreatieve routes, ca. 20 km verbeterde scheepvaartroute. 
 • Gestart in 2015 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd tussen de 7 en 15 jaar 
 • De betrokken partijen: Min. I&W, provincie Gelderland, gemeenten, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten 
 • Een publiek-publieke samenwerking
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: wonen (indirect ontstaat ruimte voor stadsontwikkeling), mobiliteit (scheepvaart), energie (kleinschalige kansen maar mogelijk grootschalig in de toekomst), klimaat (robuust riviersysteem voor hoog- en laagwaters), natuur (biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, park van verkoeling voor stadsregio). 
 • Bijzonder: gebiedsontwikkeling met 10 partners inclusief participatief proces. Er ligt nu een integraal en breed gedragen voorkeursalternatief, dat ook zijn spin-off heeft naar andere ontwikkelingen in de omgeving van het gebied. 
 • Projectwebsite
Rivierklimaatpark door Provincie Gelderland (bron: Provincie Gelderland)

‘Rivierklimaatpark’ door Provincie Gelderland (bron: Provincie Gelderland)Rivierklimaatpark, Provincie Gelderland


Cover: ‘Rivierklimaatpark’ door Provincie Gelderland (bron: Provincie Gelderland)


Arthur Verwayen (2020)

Door Arthur Verwayen

Coördinator & Onderzoeker Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling | Leerstoel Gebiedsontwikkeling


Meest recent

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024