2013.04.11_Ontslakken_180

8 pilot gemeenten gaan ‘ontslakken’

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws Zoetermeer, 3 juni 2013 – Uit de aanmeldingen die bij de Actieagenda Bouw zijn binnen gekomen om mee te doen aan de pilot ‘Ontslakken’, heeft een expertteam acht gemeenten gekozen. Het gaat om Breda, Delft, Woerden, Leiden, Schagen, Maassluis, Tilburg en Ede. De selectie is gebaseerd op spreiding qua geografie en type gemeenten. De eerste trajecten zijn reeds opgestart.

Veel goedbedoeld overheidsbeleid wordt opgezet vanuit één bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid, welstand, brandveiligheid of beperking van milieuhinder. Door de opéénstapeling van al deze regelgeving en beleidsnota’s, danwel de starre wijze van toepassing, communicatie of werkcultuur lopen bouwprojecten vertraging op of zijn er onnodig hoge kosten. Het veranderingsproces om deze ontwikkeling tegen te gaan wordt ‘ontslakken’ genoemd door het aan de Actieagenda Bouw verbonden Actieteam ‘Ontslakken Gebiedsontwikkeling’. Het team, onder voorzitterschap van prof. mr. Friso de Zeeuw, presenteerde recent haar eindrapport en bood daarin aan om acht gemeenten een zetje in de rug te geven bij het ontslakkingsproces.

Het ontslakkingsproces verschilt per gemeente. Uitgangspunt is dat de gemeente zelf aangeeft op welke wijze het meeste rendement uit het traject kan worden gehaald. De ene gemeente wil bijvoorbeeld een concreet actueel project stap voor stap ontslakken, terwijl een andere gemeente een bepaald gebied als ‘proeftuin’ wil aanwijzen om daar met zo min mogelijk regels ‘uitnodigingsplanologie’ mogelijk te maken. Een andere optie is een inventarisatie en analyse van zaken die in het recente verleden vertraging hebben gelopen of zelfs gestrand zijn in regelgeving of rigide toepassing ervan.

In alle gevallen is het uitgangspunt het op gang houden van vastgoedinvesteringen in woningen, ander vastgoed en stedelijke vernieuwing. Omdat het te volgen traject per gemeente verschilt, is niet vooraf vast te stellen op welk moment de acht pilots worden afgerond. Wel is besloten om kort na de zomer een bijeenkomst te organiseren met de deelnemende gemeenten om van elkaars ontslakkingservaringen kennis te nemen en er van te leren.

Voor gemeenten die niet als pilot zijn gekozen, zoekt het actieteam naar mogelijkheden om ook daar het ontslakkingsproces concreet te kunnen ondersteunen.

Over de Actieagenda Bouw

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde agenda bestaande uit 17 actieteams, geeft antwoord op de vraag wat eerder genoemde organisaties (gezamenlijk) te doen staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt. Meer informatie vindt u op www.actieagendabouw.nl.

Zie ook:


Cover: ‘2013.04.11_Ontslakken_180’Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023