2013.04.11_Ontslakken_180

8 pilot gemeenten gaan ‘ontslakken’

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws Zoetermeer, 3 juni 2013 – Uit de aanmeldingen die bij de Actieagenda Bouw zijn binnen gekomen om mee te doen aan de pilot ‘Ontslakken’, heeft een expertteam acht gemeenten gekozen. Het gaat om Breda, Delft, Woerden, Leiden, Schagen, Maassluis, Tilburg en Ede. De selectie is gebaseerd op spreiding qua geografie en type gemeenten. De eerste trajecten zijn reeds opgestart.

Veel goedbedoeld overheidsbeleid wordt opgezet vanuit één bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid, welstand, brandveiligheid of beperking van milieuhinder. Door de opéénstapeling van al deze regelgeving en beleidsnota’s, danwel de starre wijze van toepassing, communicatie of werkcultuur lopen bouwprojecten vertraging op of zijn er onnodig hoge kosten. Het veranderingsproces om deze ontwikkeling tegen te gaan wordt ‘ontslakken’ genoemd door het aan de Actieagenda Bouw verbonden Actieteam ‘Ontslakken Gebiedsontwikkeling’. Het team, onder voorzitterschap van prof. mr. Friso de Zeeuw, presenteerde recent haar eindrapport en bood daarin aan om acht gemeenten een zetje in de rug te geven bij het ontslakkingsproces.

Het ontslakkingsproces verschilt per gemeente. Uitgangspunt is dat de gemeente zelf aangeeft op welke wijze het meeste rendement uit het traject kan worden gehaald. De ene gemeente wil bijvoorbeeld een concreet actueel project stap voor stap ontslakken, terwijl een andere gemeente een bepaald gebied als ‘proeftuin’ wil aanwijzen om daar met zo min mogelijk regels ‘uitnodigingsplanologie’ mogelijk te maken. Een andere optie is een inventarisatie en analyse van zaken die in het recente verleden vertraging hebben gelopen of zelfs gestrand zijn in regelgeving of rigide toepassing ervan.

In alle gevallen is het uitgangspunt het op gang houden van vastgoedinvesteringen in woningen, ander vastgoed en stedelijke vernieuwing. Omdat het te volgen traject per gemeente verschilt, is niet vooraf vast te stellen op welk moment de acht pilots worden afgerond. Wel is besloten om kort na de zomer een bijeenkomst te organiseren met de deelnemende gemeenten om van elkaars ontslakkingservaringen kennis te nemen en er van te leren.

Voor gemeenten die niet als pilot zijn gekozen, zoekt het actieteam naar mogelijkheden om ook daar het ontslakkingsproces concreet te kunnen ondersteunen.

Over de Actieagenda Bouw

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde agenda bestaande uit 17 actieteams, geeft antwoord op de vraag wat eerder genoemde organisaties (gezamenlijk) te doen staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt. Meer informatie vindt u op www.actieagendabouw.nl.

Zie ook:


Cover: ‘2013.04.11_Ontslakken_180’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024