Thumb_retail winkels_0_667px

Aanpak winkelleegstand vraagt om actie op verschillende schaalniveaus

12 juni 2013

2 minuten

Nieuws De aanpak van winkelleegstand op lokaal niveau heeft niet veel effect als er niet ook op regionale en provinciale schaal maatregelen worden genomen.

Het aanpakken van de groeiende winkelleegstand is in veel gebieden een serieus maatschappelijk en politiek agendapunt. Er wordt geëxperimenteerd met allerlei methoden om de leegstand terug te dringen of te voorkomen. Behalve het zoeken naar de juiste instrumenten, partijen en personen, is een belangrijk aandachtspunt op welk schaalniveau winkelleegstand het beste bestreden kan worden. Want hoeveel zin heeft het om lokaal vol in te zetten op centrummanagement als het regionaal of provinciaal ontbreekt aan afstemming van beleid?

In middelgrote en kleinere kernen is met name het binnenstadsmanagement aan een opmars bezig. Met publieke of publiek-private financiering worden een of meerdere professionals ingeschakeld om de stad naar buiten toe als aantrekkelijk winkel- en belevingscentrum te promoten, nieuwe gewilde retailers, leisure en horeca aan te trekken, festiviteiten te organiseren et cetera.

Hoe effectief deze aanpakken lokaal ook kunnen zijn, de vraag is wel welke impact te verwachten is op een hoger schaalniveau als op regionaal en provinciaal niveau geen stevige keuzes worden gemaakt. Winkelen is immers typisch een activiteit die plaatsvindt binnen regio’s en niet binnen gemeentegrenzen.

Enkele provincies lijken deze handschoen de laatste tijd goed op te pakken. Zo heeft de provincie Zuid-Holland onlangs een streep gezet door de ontwikkeling van een Factory Outlet Centre Bleizo buiten Zoetermeer. De provincie Brabant heeft een multidisciplinair Expertteam Detailhandel ingesteld om Brabantse gemeenten te verleiden om regionaal onderlinge afspraken te maken over detailhandelsbeleid.

In de gemeente Almere woedt momenteel discussie over de vestiging van het nieuwe themawinkelcentrum Almere Poort, met een oppervlakte van 30.000 m². Ondernemers uit de binnenstad van Almere vrezen dat dit winkelcentrum ten koste gaat van consumentenbestedingen in de binnenstad van Almere. De provincie Flevoland heeft geen provinciale verordening voor detailhandelsbeleid.


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023