Afboeken, ... en dan?

Afboeken, ... en dan?

19 mei 2014

1 minuut

Nieuws April en mei zijn traditioneel de maanden dat gemeenten verantwoording afleggen over het gevoerde beleid door presentatie van hun jaarrekening. Wat de gemeentelijke grond- en vastgoedfunctie betreft, is - onder invloed van de economische en financiële crisis - een duidelijke teneur waarneembaar. Er moet worden afgeboekt om projecten opnieuw haalbaar en meer risicobestendig te maken.

Slimme inzet financiële modellen vergroot haalbaarheid projecten

Een risicomaatregel zoals afboeken, heeft echter een impliciet gevaar: de verwachting dat het vanzelf wel goed komt. Niets is minder waar! Onder de noemer van facilitair grondbeleid het initiatief laten aan marktpartijen lijkt ons beslist onvoldoende. Om projecten na afboeking opnieuw te initiëren is meer nodig. Met een dergelijke benadering blijven mogelijkheden onbenut en blijven kansen liggen. Kansen die juist nodig zijn om tot een versterking van de economische positie van gemeenten te komen.

Lees verder:


Cover: ‘Afboeken, ... en dan?’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023