Afboeken, ... en dan?

Afboeken, ... en dan?

19 mei 2014

1 minuut

Nieuws April en mei zijn traditioneel de maanden dat gemeenten verantwoording afleggen over het gevoerde beleid door presentatie van hun jaarrekening. Wat de gemeentelijke grond- en vastgoedfunctie betreft, is - onder invloed van de economische en financiële crisis - een duidelijke teneur waarneembaar. Er moet worden afgeboekt om projecten opnieuw haalbaar en meer risicobestendig te maken.

Slimme inzet financiële modellen vergroot haalbaarheid projecten

Een risicomaatregel zoals afboeken, heeft echter een impliciet gevaar: de verwachting dat het vanzelf wel goed komt. Niets is minder waar! Onder de noemer van facilitair grondbeleid het initiatief laten aan marktpartijen lijkt ons beslist onvoldoende. Om projecten na afboeking opnieuw te initiëren is meer nodig. Met een dergelijke benadering blijven mogelijkheden onbenut en blijven kansen liggen. Kansen die juist nodig zijn om tot een versterking van de economische positie van gemeenten te komen.

Lees verder:


Cover: ‘Afboeken, ... en dan?’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024