Afboeken, ... en dan?

Afboeken, ... en dan?

19 mei 2014

1 minuut

Nieuws April en mei zijn traditioneel de maanden dat gemeenten verantwoording afleggen over het gevoerde beleid door presentatie van hun jaarrekening. Wat de gemeentelijke grond- en vastgoedfunctie betreft, is - onder invloed van de economische en financiële crisis - een duidelijke teneur waarneembaar. Er moet worden afgeboekt om projecten opnieuw haalbaar en meer risicobestendig te maken.

Slimme inzet financiële modellen vergroot haalbaarheid projecten

Een risicomaatregel zoals afboeken, heeft echter een impliciet gevaar: de verwachting dat het vanzelf wel goed komt. Niets is minder waar! Onder de noemer van facilitair grondbeleid het initiatief laten aan marktpartijen lijkt ons beslist onvoldoende. Om projecten na afboeking opnieuw te initiëren is meer nodig. Met een dergelijke benadering blijven mogelijkheden onbenut en blijven kansen liggen. Kansen die juist nodig zijn om tot een versterking van de economische positie van gemeenten te komen.

Lees verder:


Cover: ‘Afboeken, ... en dan?’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023