Afboeken, ... en dan?

Afboeken, ... en dan?

19 mei 2014

1 minuut

Nieuws April en mei zijn traditioneel de maanden dat gemeenten verantwoording afleggen over het gevoerde beleid door presentatie van hun jaarrekening. Wat de gemeentelijke grond- en vastgoedfunctie betreft, is - onder invloed van de economische en financiële crisis - een duidelijke teneur waarneembaar. Er moet worden afgeboekt om projecten opnieuw haalbaar en meer risicobestendig te maken.

Slimme inzet financiële modellen vergroot haalbaarheid projecten

Een risicomaatregel zoals afboeken, heeft echter een impliciet gevaar: de verwachting dat het vanzelf wel goed komt. Niets is minder waar! Onder de noemer van facilitair grondbeleid het initiatief laten aan marktpartijen lijkt ons beslist onvoldoende. Om projecten na afboeking opnieuw te initiëren is meer nodig. Met een dergelijke benadering blijven mogelijkheden onbenut en blijven kansen liggen. Kansen die juist nodig zijn om tot een versterking van de economische positie van gemeenten te komen.

Lees verder:


Cover: ‘Afboeken, ... en dan?’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024