g32 lijst omgevingswet

Alle veranderingen van de Omgevingswet voor u samengevat

7 december 2016

2 minuten

Nieuws De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke belangrijkste veranderen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Per vandaag is de 'Was-wordt-lijst' beschikbaar op de site van de G32, en op Stadszaken.nl.

G32 en gemeente Haarlem presenteren

Speciaal voor bestuurders en ambtenaren, maar ook voor hun ketenpartners, voor inwoners en ondernemers is door de G32 en de gemeente Haarlem een vergelijking gemaakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet met AMvB’s; de ‘was-wordt-lijst’. Hoe is de regelgeving binnen het fysiek domein nu geregeld, maar vooral, hoe zit dat straks? Deze ‘was-wordt-lijst’ is op donderdag 10 november aangeboden aan minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen door Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32. 

'De 26 wetten die door de Omgevingswet worden vervangen en de vele AMvB’s en Ministeriële regelingen die worden aangepast, dienen als stimulans voor dit gedachtegoed of dwingen ons om de leefomgeving op een andere manier te ontwikkelen en te beschermen', zo staat geschreven op de webpagina van de G32. 

Fackeldey: 'In aanloop naar de invoering van de omgevingswet organiseert de G32 samen met de VNG en RWS in het kader van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet roadshows. Daar kwam de behoefte aan het licht naar een "was-wordt-lijst".  Niet alleen de Nederlandse bestuurders en ambtenaren worden in hun taken en bevoegdheden geraakt door de nieuwe wet, maar ook ketenpartners, inwoners en ondernemers. De meest gestelde vraag is dan ook: ”Wat verandert er nou precies voor mij als de Omgevingswet er is?".' 
De ‘was-wordt-lijst’ probeert antwoord op die vraag te geven. Omdat nog niet alle aanvullende wetten beschikbaar waren ten tijde van deze zoektocht, is deze verkenning  niet volledig zijn, benadrukt de G32. Toch is geprobeerd om zo duidelijk en helder mogelijk het verschil weer te geven tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet. 'Het verhaal is opgebouwd vanuit de nieuwe instrumenten van de wet, deze bieden houvast en structuur aan de vergelijking. Er is aandacht geschonken aan de inhoudelijke veranderingen, proceswijzigingen en procedure aanpassingen. Daarnaast is aangegeven waar het één en ander te vinden is binnen het huidige recht en de aankomende wet.' 


Fackeldey: 'Wij zijn heel trots op deze lijst. We denken dat het zowel bestuurders als ambtenaren van gemeenten kan helpen hun weg te vinden in de nieuwe wet. Veel informatie hebben we mogen ontvangen via G32 en VNG. En de gemeente Haarlem heeft de stageplaatsen beschikbaar gesteld aan drie masterstudenten Bestuursrecht aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam. Met vereende krachten hebben we een zo leesbaar mogelijk en thematisch ingericht document opgesteld, dat als informerend naslagwerk gebruikt kan worden.'

Bron: Stadszaken.nl


Cover: ‘g32 lijst omgevingswet’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024