Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

1 januari 2008

1 minuut

Onderzoek Aan de lijst grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland is goed af te lezen hoe immens de opgaven op dit gebied zijn. Overheid en markt staan in ieder van die projecten voor de uitdaging om samen 'ruimtelijke kwaliteit' te realiseren: de openbare ruimte alleen benutten als het aantrekkelijk en duurzaam kan. Daarbij staan beide, overheid en markt, ook voor de uitdaging de opbrengstcapaciteit van de marktvraag te betrekken. Ieder speelt - vanuit een eigen positie en met eigen belangen - een onmisbare rol in het realiseren van die projecten.

De toekomst van publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024