Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

1 januari 2008

1 minuut

Onderzoek Aan de lijst grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland is goed af te lezen hoe immens de opgaven op dit gebied zijn. Overheid en markt staan in ieder van die projecten voor de uitdaging om samen 'ruimtelijke kwaliteit' te realiseren: de openbare ruimte alleen benutten als het aantrekkelijk en duurzaam kan. Daarbij staan beide, overheid en markt, ook voor de uitdaging de opbrengstcapaciteit van de marktvraag te betrekken. Ieder speelt - vanuit een eigen positie en met eigen belangen - een onmisbare rol in het realiseren van die projecten.

De toekomst van publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023