Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

1 januari 2008

1 minuut

Onderzoek Aan de lijst grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland is goed af te lezen hoe immens de opgaven op dit gebied zijn. Overheid en markt staan in ieder van die projecten voor de uitdaging om samen 'ruimtelijke kwaliteit' te realiseren: de openbare ruimte alleen benutten als het aantrekkelijk en duurzaam kan. Daarbij staan beide, overheid en markt, ook voor de uitdaging de opbrengstcapaciteit van de marktvraag te betrekken. Ieder speelt - vanuit een eigen positie en met eigen belangen - een onmisbare rol in het realiseren van die projecten.

De toekomst van publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023