‘Almere: stad met zware hypotheek’

1 juli 2012

3 minuten

Nieuws Hoe gaat het ondertussen eigenlijk met Almere? De tot voor kort snelst groeiende stad van Nederland zou inmiddels zijn omgeslagen in ‘de slechtste woningmarkt van Nederland’. Komt er nog iets van de Schaalsprong terecht? Het glanzend nieuwe Stadshart is nog niet de bruisende plek geworden die je van een centrum mag verwachten. Steef Bakker en Chris van Holthe van MAB zijn de ontwikkelaars van het Stadshart. Zij hebben goede hoop. “Bezie het Stadshart in de lange lijnen van de ontwikkeling van de stad als geheel. Almere bestaat pas vijfendertig jaar.” Bereikbaarheid en werkgelegenheid zijn essentieel.

Over Almere doen verschillende verhalen de ronde. Er wordt gewezen op de hoge kantorenleegstand (een kwart van het totaal), en over de moeilijke verkoopbaarheid van woningen. In het mooie nieuwe Stadshart zouden veel winkels leegstaan. De tot voor kort snelst groeiende stad van Nederland groeide in 2011 met drieduizend inwoners op een populatie van circa honderdnegentigduizend. Met het grotendeels wegvallen van de markt en de huidige trend van ontwikkelen in de bestaande steden lijkt de Schaalsprong van Almere voorlopig van de baan. Toch zet wethouder Van Poelgeest onverkort in op het concept van de dubbelstad Amsterdam-Almere; Almere is volgens Van Poelgeest voor Amsterdam de beste locatie om haar woningbehoefte te stillen. De grootste problemen met de verkoopbaarheid van woningen zijn in de oudere wijken, zeggen betrokkenen. Het zijn de jarenzeventig- en tachtigwijken die ook in andere steden weinig populair zijn en moeilijk verkopen. Herstructurering is nodig om de buurten te upgraden, maar is lastig gezien het grote aantal eigenwoningbezitters. Maar ook woningen uit de wijken uit de jaren rond de eeuwwisseling staan langer dan gemiddeld te koop. Hier hebben de eigenaren relatief veel geld voor hun woning betaald. Almeerders zijn volgens het Woononderzoek 2011 zelf ‘zeer tevreden’ over de eigen woning (88 procent), hoewel datzelfde onderzoek laat zien dat 36 procent van de Almeerders een verhuiswens heeft.

Weinig nieuwkomers

Opvallend is dat 70 tot 80 procent van mensen die daadwerkelijk verhuizen, naar een nieuwe woning in Almere gaat. Vaak laten zij een oudere woning achter. Ook het particulier bouwen dat door wethouder Adri Duivesteijn wordt gestimuleerd, loopt ondanks de crisis nog goed, vooral ook weer bij Almeerders zelf. Opvallend is vooral dat de stad nauwelijks meer nieuwe mensen weet aan te trekken, de snelle groei is afgevlakt. Toch is de groeiopgave voor Almere realistisch, aldus betrokkenen. “Kijk maar naar de krapte in de noordelijke Randstad.” Het argument tegen stedelijke inbreiding in Amsterdam is de vermeende onbetaalbaarheid daarvan. Daar staat uiteraard tegenover dat de groei van Almere ook wat kost, met name in de benodigde infrastructuur om de bewoners naar hun werk in Amsterdam en Schiphol te brengen: 4,3 miljard voor de aanleg van de IJmeerlijn. Dit zou met de beoogde zestigduizend extra woningen neerkomen op zeventigduizend euro per woning. Dat surplus zou óók in de bouw van woningen in Amsterdam kunnen worden gestopt, zeggen de criticasters van het idee dat uitgerekend in de ‘slechtste woningmarkt van Nederland’ zestigduizend woningen zouden moeten worden gebouwd, een verdubbeling van de huidige voorraad. In het onderzoek van Gerard Marlet over de aantrekkelijkheid van Nederlandse steden bungelde Almere in 2010 al onderaan de lijst. Marlet ziet Almere als potentiële krimpstad, hoewel de komst van de IJmeerlijn de bereikbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad zou kunnen verbeteren. Hoog tijd kortom voor een gesprek over Almere, los van de partijen met belangen in en om de stad en los ook van de propagandamachine van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling, die werkelijk elke week wel weer een salvo positieve persberichten richting de redacties weet af te vuren.

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024