Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Als de woningnood een virus was

29 april 2020

2 minuten

Opinie In zijn column wijst Hans-Hugo Smit er fijntjes op dat 17 miljoen Nederlanders zich eensgezind en intelligent door de coronacrisis laten leiden. “Was de woningmarkt maar een wetenschap en de woningnood een virus.”

Het zijn roerige tijden. Het coronavirus raakt ons allemaal en de vooruitzichten zijn onzeker. De route uit de crisis is niet eenduidig, maar we varen niet blind. “We koersen op zicht”, stelt de minister-president. 

Dat zicht biedt een wetenschappelijk team van experts, met Jaap van Dissel van het RIVM als boegbeeld. Wat een verademing om die man (Jaap is stiekem ook professor doctor Van Dissel) te horen zeggen hoe het zit. Wat een verademing bovendien, dat niet alleen het kabinet, maar vooralsnog ook de Tweede Kamer én het grootste deel van de Nederlandse burgers zich achter dat vakkundige oordeel schaart.

Nog niet zo lang geleden leefden we in een land met 17 miljoen meningen. In de PFAS-discussie leek de mening van datzelfde RIVM net zoveel waard als die van boer Harms uit Drenthe. En op de woningmarkt stonden rijtjeshuisstampende bouwboeren lijnrecht tegenover dromende bouwmeesters, die meenden dat Nederland wel zo’n beetje volgebouwd was. Dat alles vond weerklank in de Tweede Kamer, waar versplinterde volksvertegenwoordigers elkaars loopgraven met platte oneliners bestookten. 

Nu sluit de crisis de rijen en depolitiseert de Kamer. Het debat verstomt, terwijl het kabinet verslimt. Rutte presenteert een intelligente lockdown, gevoed door vakkundigheid, rede en wetenschap.  En het volk volgt.

Natuurlijk ontstaan er scheurtjes in onze collectieve volgzaamheid. Zo wordt de roep om versoepeling (vooral onder ondernemers) groter en vinden sommige groepjes (vooral jongeren) het steeds lastiger anderhalve meter afstand te bewaren. Maar zonder de door de wetenschap gepresenteerde feiten in twijfel te trekken. 

Soms gebeurt dat wel. Zo is de objectiviteit van de WHO ter discussie gesteld en wordt gewezen op buitenlandse RIVMs, die ogenschijnlijk net zo wetenschappelijk toch tot andere conclusies komen. Dat dat gebeurt is prima, want dat is gewoon onderdeel van wetenschappelijk debat. Veel kennis is nu eenmaal niet absoluut en wetenschap vergt continu bevragen, aanscherpen en herzien van eerdere standpunten. Maar dat wil niet zeggen dat elk standpunt even waar is, of evenveel waard. Sommige dingen zijn aantoonbaar juist of onjuist, of met de kennis van nu simpelweg het meest aannemelijk. Sommige mensen hebben meer verstand van virussen dan anderen en zijn in de wereld van nu de beste raadgevers.    

De weg uit een ongekende crisis zoals deze leidt niet langs stokpaardjes, oneliners, eigenbelang en ongefundeerdheid. Hopelijk herinneren we ons dat als we het straks weer hebben over de crisis op de woningmarkt. Ik droom alvast van een RIVROM (Rijksinstituut voor Intelligente Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), aangestuurd door een eigen Jaap (m/v), die ons vakkundig door die crisis loodst.

Cover: Robin Duister


Cover: ‘Hans-Hugo Smit’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Hans-Hugo Smit door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Hans-Hugo Smit

Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance.


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024