Luchtfoto van Groningen door Skitterphoto (bron: Pixabay)

Experts: corona onthult slechte voorbereiding ruimtelijke opgaven

20 april 2020

2 minuten

Analyse De coronacrisis laat volgens Maarten Hajer zien dat Nederland zich weer laat verrassen. Co Verdaas acht daarom meer regie van de Rijksoverheid noodzakelijk. Dat vertelden zij in het BNR-radioprogramma Bouwmeesters.

Wat zal de invloed van de coronapandemie zijn op de inrichting van Nederland? Volgens Maarten Hajer (hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht) laat de coronacrisis zien dat Nederland zich weer laat verrassen. Of het nu om het tekort aan woningen gaat of te veel files, iedere keer zijn we volgens Hajer niet voldoende voorbereid. Dit komt volgens hem doordat in Nederland alles 'tot het randje wordt uitgenut', waardoor buffers ontbreken om te reageren op onverwachte ontwikkelingen. Dit vertaalt zich ook in het ruimtelijke beleid. Hajer vindt daarom dat meer veerkracht ingebouwd moet worden in onze economie en maatschappij om grote opgaven zoals klimaatverandering aan te kunnen.

Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling, TU Delft) denkt dat meer regie van de rijksoverheid noodzakelijk is om de grote opgaven waar Nederland voor staat aan te kunnen, een roep die voor de coronacrisis overigens al luid klonk. Verdaas geeft aan dat ook marktpartijen behoefte hebben aan kaders, om hun investeringen zo goed mogelijk te laten landen.

Verdaas en Hajer wijzen er in het gesprek bij BNR op dat de coronacrisis tot een andere verbinding tussen mens en omgeving kan leiden. Zo denkt Hajer dat de behoefte aan gezondere en meer duurzame steden sterker kan worden. Daarnaast verwacht hij de terugkeer van de wijk als sociaal kader. Verdaas legt de nadruk op de relatie tussen mens en natuur en het belang van zachte waarden in onze leefomgeving.


Cover: ‘Luchtfoto van Groningen’ door Skitterphoto (bron: Pixabay)Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024