2014.06.14_AMS_logo_red

AMS officieel van start

23 juni 2014

3 minuten

Verslag Vrijdag 20 juni is tijdens de openingsconferentie bekend gemaakt dat het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) haar plek krijgt in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Minder dan een jaar geleden wonnen TU Delft, Wageningen UR en MIT uit Boston tezamen met enkele publieke en private partners uit Amsterdam de prijsvraag die de gemeente Amsterdam had uitgeschreven om meer hoogwaardige technische kennis aan zich te binden, waardoor een motor voor start-up bedrijven moet ontstaan. Ook is vrijdag bekend gemaakt dat zowel de UvA als de VU zich aansluiten bij deze samenwerking.

Naast onderzoeksprojecten en innovatieprogramma’s is op het gebied van onderwijs een geheel nieuw Msc programma ‘Metropolitan Engineering and Design’ in ontwikkeling. Ook nu al worden colleges en ontwerpstudio’s georganiseerd door AMS binnen de bestaande MSc programma’s van de TU Delft en Wageningen UR. Deze zomer is AMS medeorganisator van de ‘Thinking City Amsterdam Summer School’ voor studenten ruimtelijke ordening, architectuur en stedenbouw.

In het gebouw van Shell Technology Center Amsterdam, een van de partners van AMS, worden de genodigden welkom geheten door gastheer Gerald Schotman, CTO van Shell. De kersverse loco-burgemeester van Amsterdam, Kajsa Ollongren, is trots op het initiatief van haar voorgangster Caroline Gehrels en zegt AMS met hetzelfde enthousiasme te zullen blijven steunen. Ze hoopt dat Amsterdam op een dag dankzij AMS haar eigen ‘Copenhagen wheel’ zal hebben voorgebracht. Deze innovatieve elektrische trapondersteuning, gekoppeld aan de smart phone, is ontwikkeld door Carlo Ratti van MIT. Ratti is persoonlijk ook nauw betrokken bij AMS.

De bestuursvoorzitter van de TU Delft, Dirk Jan van den Berg, en de aanstaande bestuursvoorzitter van Wageningen UR, Louise Fresco, vertellen in een tweegesprek op het podium over de toegevoegde waarde van de samenwerking van een Landbouwuniversiteit met twee Technische Universiteiten. Beide zoeken naar de beste en de meest duurzame oplossingen voor steden en regio’s. Bijvoorbeeld op het terrein van lucht- en waterkwaliteit. En de beste manier om dat te doen is interdisciplinair, aldus de bestuursvoorzitters. Amsterdam is een mooie test case voor deze nieuwe samenwerking. Groot genoeg om alle metropolitane problemen te kennen, klein genoeg om dat goed te kunnen overzien. Daarmee is Amsterdam een goed voorbeeld voor de grote metropolen verspreid over de rest van de wereld.

Wetenschappers van de drie universiteiten houden een voordracht, die allemaal in het teken staan van ‘Big Data’. Arnold Bregt (Wageningen UR) spreekt in dat verband over het monitoren van processen in de stad. Door het verzamelen van dynamische data kan men als het ware de puls van de stad ontdekken. Hij maakt het concreet met een door studenten gemaakt filmpje waarin ze via GPS de reis die een weggegooide petfles maakt in de wateren van Amsterdam in beeld brengen.

De keynote speaker is Greg Lindsay. Deze journalist en onderzoeker laat in een enerverend betoog zie hoe hij tegen de stad aankijkt. Hij gebruikt de metafoor van een ster, de stad als een dicht opeengepakt sociaal netwerk, en stelt de vraag hoe de stad nog verder geaccelereerd kan worden. Want meer mensen en meer ideeën leveren in zijn ogen meer kwaliteit van leven. Sociale netwerken wil hij versterken, om het proces van versmelting te versnellen en serendipiteit meer kans te geven. Een belangrijke maatstaf voor een goede stad of stedelijke regio is voor hem de zogenaamde ‘social interaction potential’. Lindsay eindigt met een pleidooi voor meer willekeurige interactie, op basis van een hecht sociaal netwerk en beschikbare middelen.

Aan het slot van de oprichtingsconferentie roept Dirk Jan van de Berg iedereen op actief ideeën aan te brengen bij AMS en niet af te wachten tot een vraag gesteld wordt. AMS is een open platform, waar bij voorkeur iedere dag een nieuw idee ontstaat of wordt binnengebracht. Als het even kan zijn dat ontwrichtende ideeën, die ons denken over de stad kunnen doen kantelen.


Cover: ‘2014.06.14_AMS_logo_red’Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023