RijswijkBuiten Zonnepanelen "RijswijkBuiten" (Public Domain) by nandasluijsmans

Aquathermie zet eerste stappen in verduurzaming woonwijken

19 augustus 2019

1 minuut

Nieuws Aquathermie, door de zon verhit water gebruiken als warmtebron voor woningen, is nog maar een kleine speler in Nederland. Het kan niettemin een oplossing zijn voor gebiedsontwikkelaars om gasloze en energieneutrale wijken op te leveren. Zo gebruikt de gasloze wijk Blaricummermeent dit principe. Daarnaast zijn er 40 andere projecten met interesse, concludeert NRC in een analyse.

Volgens het ministerie van Economische zaken zit er veel potentie in aquathermie, alleen is er weinig budget om dit verder te onderzoeken. In mei sloot het ministerie daarom met twintig partijen de deal ‘Green aquathermie’, waaruit het Aquathermie Netwerk is ontstaan. Ook CE Delft en Deltares zijn positief over de duurzame warmtebron, aangezien er in Nederland veel water is en de techniek dus goed toegepast kan worden. 

Cover: "RijswijkBuiten" (Public Domain) by nandasluijsmans

Lees verder op NRC


Cover: ‘RijswijkBuiten Zonnepanelen "RijswijkBuiten" (Public Domain) by nandasluijsmans’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024