Thumb_Stad en kapitaal_3_180

Ballast onderzoekt herontwikkeling Zuidplein Rotterdam

4 november 2013

2 minuten

Nieuws De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam vergt een investering van € 330 mln. Rotterdam neemt hiervan € 110 voor zijn rekening, Ballast Nedam de rest. De komende twee jaar zal onderzocht worden of de herontwikkeling van winkelcentrum Zuidplein ook deel gaat uitmaken van de gebiedsontwikkeling.

Ballast Nedam won de aanbesteding van andere partijen als BAM en Strukton. De aanbesteding vond plaats via de concurrentiegerichte dialoog. Een aanpak die eerder met succes is toegepast bij de Avenue Maastricht, het Leerpark Dordrecht en het Foodcenter in Amsterdam. Samen met iedere marktpartij werkte de gemeente afzonderlijk aan een haalbare businesscase. Daarna maakte de gemeente de keuze met welke partij het de ontwikkeling zou doen.

De ontwikkeling Hart van Zuid betreft een gebiedsconcessie met een looptijd van 20 jaar. Vooralsnog maken de gemeentelijke eigendommen Ahoy Rotterdam, het Theater Zuidplein, Zwembad Charlois, openbare ruimte en OV-knoop deel uit van de herontwikkeling. Doel is om deze functies beter op elkaar aan te laten sluiten. De gemeente is de concurrentiegerichte dialoog ingegaan met een vast budget van € 110 mln. Ballast Nedam won de opdracht door voor dat bedrag meer te bieden dan de gemeente aan randvoorwaarden had gesteld. Een voorbeeld daarvan is de muziekhal voor 7000 personen bij Ahoy.

Gedurende de looptijd van 20 jaar ontvangt Ballast Nedam een beheervergoeding voor het gebied. Verder betaalt de gemeente per oplevering van de deelontwikkelingen. De verwachting is dat financiering voor het project weinig problemen zal opleveren: de gemeente wordt gezien als een financieel betrouwbare gebruiker. Ballast Nedam ziet de investering als zeer behapbaar omdat die wordt uitgesmeerd over 20 jaar. Daarom heeft de ontwikkelende bouwer geen andere partners bij de ontwikkeling betrokken.

De komende twee jaar worden uitgetrokken om financiering rond te krijgen, RO-procedures te doorlopen en om andere ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. Eén daarvan is de herontwikkeling van winkelcentrum Zuidplein, qua grootte van 55.000 m2 behorende tot de top10 overdekte winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum verliest echter koopkracht, ondanks de dagelijks 75.000 overstappende ov-gebruikers bij het centrum. Herontwikkeling van het verouderde winkelcentrum is lastig omdat 70% in handen is van eigenaar/gebruikers en 30% van NSI. Andere mogelijke ontwikkelingen zijn de realisatie van woningen in het middensegment en ruimte voor bedrijvigheid.

Vernieuwend element in deze gebiedsontwikkeling is dat Ballast Nedam verantwoordelijk wordt voor social return in het project. Ballast Nedam zal onder meer een meester/gezel systeem opzetten en stageplekken creëren voor bewoners van Rotterdam Zuid. De bouwer moet de samenwerking aangaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_3_180’Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023