Thumb_Stad en kapitaal_3_180

Ballast onderzoekt herontwikkeling Zuidplein Rotterdam

4 november 2013

2 minuten

Nieuws De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam vergt een investering van € 330 mln. Rotterdam neemt hiervan € 110 voor zijn rekening, Ballast Nedam de rest. De komende twee jaar zal onderzocht worden of de herontwikkeling van winkelcentrum Zuidplein ook deel gaat uitmaken van de gebiedsontwikkeling.

Ballast Nedam won de aanbesteding van andere partijen als BAM en Strukton. De aanbesteding vond plaats via de concurrentiegerichte dialoog. Een aanpak die eerder met succes is toegepast bij de Avenue Maastricht, het Leerpark Dordrecht en het Foodcenter in Amsterdam. Samen met iedere marktpartij werkte de gemeente afzonderlijk aan een haalbare businesscase. Daarna maakte de gemeente de keuze met welke partij het de ontwikkeling zou doen.

De ontwikkeling Hart van Zuid betreft een gebiedsconcessie met een looptijd van 20 jaar. Vooralsnog maken de gemeentelijke eigendommen Ahoy Rotterdam, het Theater Zuidplein, Zwembad Charlois, openbare ruimte en OV-knoop deel uit van de herontwikkeling. Doel is om deze functies beter op elkaar aan te laten sluiten. De gemeente is de concurrentiegerichte dialoog ingegaan met een vast budget van € 110 mln. Ballast Nedam won de opdracht door voor dat bedrag meer te bieden dan de gemeente aan randvoorwaarden had gesteld. Een voorbeeld daarvan is de muziekhal voor 7000 personen bij Ahoy.

Gedurende de looptijd van 20 jaar ontvangt Ballast Nedam een beheervergoeding voor het gebied. Verder betaalt de gemeente per oplevering van de deelontwikkelingen. De verwachting is dat financiering voor het project weinig problemen zal opleveren: de gemeente wordt gezien als een financieel betrouwbare gebruiker. Ballast Nedam ziet de investering als zeer behapbaar omdat die wordt uitgesmeerd over 20 jaar. Daarom heeft de ontwikkelende bouwer geen andere partners bij de ontwikkeling betrokken.

De komende twee jaar worden uitgetrokken om financiering rond te krijgen, RO-procedures te doorlopen en om andere ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. Eén daarvan is de herontwikkeling van winkelcentrum Zuidplein, qua grootte van 55.000 m2 behorende tot de top10 overdekte winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum verliest echter koopkracht, ondanks de dagelijks 75.000 overstappende ov-gebruikers bij het centrum. Herontwikkeling van het verouderde winkelcentrum is lastig omdat 70% in handen is van eigenaar/gebruikers en 30% van NSI. Andere mogelijke ontwikkelingen zijn de realisatie van woningen in het middensegment en ruimte voor bedrijvigheid.

Vernieuwend element in deze gebiedsontwikkeling is dat Ballast Nedam verantwoordelijk wordt voor social return in het project. Ballast Nedam zal onder meer een meester/gezel systeem opzetten en stageplekken creëren voor bewoners van Rotterdam Zuid. De bouwer moet de samenwerking aangaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_Stad en kapitaal_3_180’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023