beton

Beleid ontbreekt voor het tegengaan van stedelijke hittestress

18 juli 2018

1 minuut

Nieuws De hitte van de afgelopen weken is vooral voelbaar in de steden. Deze 'woestijnen van beton' houden meer warmte vast. Dit zogenoemde hitte-eiland-effect zorg voor minder arbeidsproductiviteit, gezondheidsproblemen en zelfs sterfte. Toch wordt er maar weinig gedaan om hittestress tegen te gaan.

Dat stelt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Klimaatontwerp van de TU Delft. “We bouwen nog steeds hetzelfde als 20 jaar geleden. We zijn dol op grote ramen. In combinatie met slechte zonwering en goed geïsoleerde huizen, heb je dan een airco nodig om je huis te koelen.”  Er zijn prima tegenmaatregelen te treffen, zoals het planten van bomen en vergroenen van daken. Beleid op grote schaal om dit te realiseren, ontbreekt echter nog, waarschuwt Van den Dobbelsteen.

Lees verder op www.volkskrant.nl


Cover: ‘beton’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024