SKG Jaarcongres 2019-216

Beste duurzame gebiedsontwikkelingen gezocht voor SKG Award 2021

14 december 2020

3 minuten

SKG Nieuws Werkt u aan een duurzame gebiedsontwikkeling die meer aandacht verdient? Meld deze dan voor 14 januari aan voor de SKG Award 2021!

Update 17 december 2020: de deadline voor inzendingen voor de SKG Award wordt met 2 weken verschoven. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling kreeg veel verzoeken voor iets meer respijt. De coronacrisis en nieuwe lockdown weerhoudt partijen in gebiedsontwikkeling er gelukkig niet van geweldige projecten in te sturen. Met deze extra 2 weken komen daar ongetwijfeld nog enkele topprestaties bij. Nieuwe deadline: voor 15 januari.

De SKG Award is bedoeld voor gebiedsgerichte ontwikkelingen in Nederland met een duurzame, integrale visie. De prijs is in 2019 in het leven geroepen bij het afscheid van SKG-directeur Agnes Franzen, die zich altijd hard heeft gemaakt voor duurzame gebiedsontwikkeling. De jury bestaat uit Matthijs Bouw (hoogleraar en oprichter van One Architecture), Gerhard van den Top (dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Nicole Maarsen (directeur Vastgoedbeleggingen bij Syntrus Achmea Real Estate). Onder voorzitterschap van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas zal deze drie prestaties nomineren. Dit kan een persoon, bijzondere samenwerking, project of initiatief van meerdere personen en partijen zijn.

Een project indienen voor de SKG Award kan tot 1 januari 2021. Eind februari selecteert de jury uit de longlist 3 nominaties. Deze nominaties krijgen in de aanloop naar het SKG Jaarcongres op 31 maart 2021 extra aandacht op Gebiedsontwikkeling.nu. Bovendien krijgen de drie genomineerden op het jaarcongres het podium om hen prestatie toe te lichten. De jury maakt tijdens het jaarcongres de winnaar bekend. Deze mag een bedrag van 5.000 euro naar believen schenken aan een goed doel voor duurzaamheid of duurzame ontwikkeling.

TUD SKG Award 2021 door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘TUD SKG Award 2021’ door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


SKG Award & Publieksprijs 2019

De jury onder voorzitterschap van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas was zeer te spreken over de kwaliteit van de 13 inzendingen voor de SKG Award 2019: “We constateren met vreugde dat het begrip duurzaamheid steeds breder wordt ingevuld. Het gaat ook om circulariteit, inclusiviteit, draagvlak en economisch perspectief. De 13 inzendingen weerspiegelen hoe duurzaamheid in de praktijk handen en voeten krijgt.”

Tijdens de voorselectie heeft de vijfkoppige jury uit de 13 inzendingen drie projecten genomineerd: Duurzaam Goeree in Goeree-Overflakkee, Circulair Cityplot Buiksloterham in Amsterdam en Hart van Zuid in Rotterdam. Voor alle drie inzendingen geldt dat er sprake is van een behoorlijk schaalniveau en een breed perspectief op duurzaamheid. Ook zijn reeds onderdelen uit de plannen gerealiseerd of is daar zicht op.

Duurzaam Goeree heeft de award gewonnen vanwege de grote schaal van het project: de ontwikkeling van 500 hectare aan de noordrand van Goeree-Overflakkee als een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, energieneutraal wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Een nieuw natuurgebied, de Zuiderdiepgorzen, is inmiddels gerealiseerd. Bekijk hier ons verslag van Duurzaam Goeree.

Onderdeel van de SKG Award is de publieksprijs, welke bestaat uit de eer en een interview over het project op gebiedsontwikkeling.nu. Project Westrik, een uitbreidingswijk van het dorp Prinsenbeek bij Breda, won de eerste publieksprijs van de SKG Award. Daarmee laat het concurrenten als Modular Office Renovation en Stationsgebied Driebergen-Zeist achter zich. Het project Westrik kenmerkt zich door een ecologische verbindingszone van 500 meter lang en 25 meter breed met het doel om een gevarieerde flora en fauna de ruimte te geven. Bekijk hier ons verslag van Project Westrik.

Procedure

Stuur het project op naar Jolien Kramer (jolien.kramer@tudelft.nl). Dit kan door middel van een pdf-bestand ter grootte van maximaal 10 pagina’s. Omschrijf in ieder geval de volgende onderdelen duidelijk:

 • Plaats
 • Oppervlakte
 • Voorwaarden
 • Gebiedsontwikkeling
 • Verbinding partners
 • Vorm samenwerking
 • Gezamenlijke investering (geld, etc.)
 • Duurzame/lange termijnvisie
 • Gerealiseerd (iig deel)
 • Criteria
 • Samenwerkingsvormen
 • Duurzaamheidsdoelen/toekomstwaarde (people, planet en profit)
 • Interdisciplinaire (kennis)domeinen
 • Nieuwe kennis of instrumenten 

Voorwaarden en criteria

Voorwaarden voor inzendingen

 1. Het gaat om een gebiedsgerichte prestatie in Nederland: een ruimtelijke ontwikkeling die meer dan één enkel gebouw of kavel omvat.
 2. Er is verbinding gemaakt tussen verschillende belanghebbende partijen.
 3. De ontstane samenwerking leidde tot een gezamenlijke investering van geld of andere middelen.
 4. De prestatie baseert zich op een duurzame, integrale visie, gericht op de lange termijn.
 5. Minstens een deel van het initiatief is al (deels) gerealiseerd (dus alleen planvorming is niet genoeg).

Criteria voor beoordeling

De jury hanteert meerdere criteria voor weging van de inzendingen.

 1. Cruciaal is de samenwerking met zo concreet mogelijke, gezamenlijke investering.
 2. In die samenwerking zijn in ieder geval overheid en marktpartij (belegger-ontwikkelaar-bouwer) aanwezig.
 3. De jury heeft extra waardering voor de betrokkenheid van bijvoorbeeld een waterschap, milieu-, gezondheid- of natuurinstantie, energiebedrijf, (georganiseerde) bewoners of eigenaren(groepen).
 4. Ook adviseurs of andere verbindende personen of instanties (zoals kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties) maken kans op de prijs.

Cover: SKG Award winnaar - Roy Borghouts


Cover: ‘SKG Jaarcongres 2019-216’


Jolien Kramer

Door Jolien Kramer

Coördinator en onderzoeker bij SKG / Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024