platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Bevolking groeit sneller dan gedacht, woningbouw loopt achter feiten aan

Bevolking groeit sneller dan gedacht, woningbouw loopt achter feiten aan

Crowd -> Crowd" (CC BY 2.0) by James Cridland

De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal van 2019 sneller gegroeid dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, meldt het CBS. Volgens NVB-bouw loopt alleen al de kwantitatieve opgave van het aantal te bouwen woningen van provincies en gemeenten hierdoor voortdurend achter de feiten aan.

Voorspellingen over de toename van de bevolking zijn altijd lastig. Verkeerde inschattingen zijn snel gemaakt. Bevolkingsgroei wordt immers veroorzaakt door meerdere factoren. Zowel de bevolkingstoename als de groei van het aantal huishoudens is de afgelopen jaren stelselmatig onderschat, bleek ook uit de NVB Thermometer voorjaar 2019. Iedere keer dat er een nieuwe bevolkingsprognose uitkwam, bleek Nederland toch onverwacht weer een paar honderdduizend inwoners ‘rijker’ te zijn. In 2005 verwachtte het CBS bijvoorbeeld nog 17,2 miljoen inwoners in 2040, maar nu (14 jaar later) verwachten de demografen van het CBS voor datzelfde 2040 een aantal van 18,4 miljoen inwoners. Ofwel, maar liefst 1.200.000 inwoners meer! 


Bevolkingsprognose -> Afb. van NVB toegestuurd gekregen

Foto: Bevolkingsprognose (NVB)

Gevolgen voor woningbouwopgave

Alleen al de kwantitatieve opgave van het aantal te bouwen woningen van provincies en gemeenten loopt hierdoor voortdurend achter de feiten aan. Het besef dat de bevolking sneller groeit, dringt bijna altijd pas (veel) later in de regionale en lokale planningen door. De ruimtelijke visies van provincies en gemeenten hebben bovendien een geldingsduur van zo’n 10 jaar. Benodigde bouwaantallen worden periodiek aan een herijking onderworpen, en dan moeten voor die hogere aantallen nog de benodigde locaties worden gezocht en (na regionale afstemming) in bestemmingsplannen worden omgezet. 

Zoiets kost tijd. Ondertussen is de behoefte dan alweer groter geworden en het actuele woningtekort nóg verder opgelopen. We hebben het dan niet eens over onverwachte tegenvallers, zoals plannen die uitgesteld worden of zelfs helemaal uitvallen.

Plan voor planuitval

Het ruimtelijk ordeningsbeleid moet daarom in Nederland veel flexibeler. Er zal minimaal 30% (maar liever nog meer) extra plancapaciteit beschikbaar moeten komen om tegenvallers op te vangen. Dit is één van de maatregelen die NVB voorstelt in een brief, gericht aan de formateurs voor de nieuwe colleges van Provinciale Staten. Giet het woonbeleid niet in beton, maar blijf in gesprek met lokale ontwikkelaars en bouwondernemers. Zij kennen als geen ander de lokale markt en weten waar de échte vraag zit.

Cover:  Crowd” (CC BY 2.0) by James Cridland

Dit artikel verscheen eerder op NVB-bouw

Auteur

NVB logo beter
Redactie NVB

Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers

Bekijk alle artikelen