SHA Mystic Development - Twilight" (CC BY-SA 2.0) by Eric Kilby door Eric Kilby (bron: Flickr)

Binnenstedelijke ontwikkelopgave? Focus op partners, niet op plannen!

3 april 2019

2 minuten

Nieuws Ook binnenstedelijk kosten tendertrajecten veel tijd en geld en leiden ze niet altijd tot het gewenste resultaat. Deze mening wordt breed gedeeld, van uitvragende gemeente tot inschrijvende ontwikkelaar. Gelukkig zijn er alternatieven. Bijvoorbeeld door bij binnenstedelijke opgaven niet te focussen op het selecteren van het beste plan, maar op het selecteren van de beste samenwerkingspartner. Aeisso Boelman, partner bij Fakton, legt uit hoe deze zogenoemde ‘partnerselectie’ werkt en wat de voordelen zijn, inclusief tips voor uitvragende en aanbiedende partijen.

In essentie is partnerselectie een manier om publiek-private samenwerkingen te smeden. Door te focussen op het vinden van een geschikte partner, verlaag je fundamenteel de maatschappelijke kosten van tenderprocedures én schakel je vroeg in het proces (regisserende) ontwikkelkracht in waar het vaak aan ontbreekt. Bij het vinden van de juiste partner hoeft slechts te worden gefocust op de belangrijkste wensen en eisen voor de ontwikkeling en het profiel waaraan de partner moet voldoen. Zonder dat een concreet en uitgewerkt plan wordt gevraagd.

Maar er is meer te winnen met partnerselectie. Juist nu de aandacht zich verschuift naar binnenstedelijke verdichting, is partnerselectie volgens Fakton-partner Aeisso Boelman geschikt om beter en sneller tot ontwikkeling te komen. “In de binnenstedelijke context is vaak sprake van versnipperd grondeigendom. En elke grondbezitter heeft een andere houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen. Door een partij naar voren te schuiven die marktgedreven en met ontwikkelkracht opereert, kun je - binnen de publieke kaders en ambities - aanzienlijke verbetering en versnelling in het proces verwachten.” 

6 tips voor partnerselectie, 3 voor marktpartijen

Boelman heeft 6 tips voor uitvragende partijen die met partnerselectie aan de slag willen.

  1. Stel als publieke partij duidelijk ambities (wensen) en kaders (eisen) op.
  2. Durf los te laten in de uitvraag. Stel alleen de kaders die je echt belangrijk vindt en vertrouw op de expertise en betrokkenheid van je geselecteerde partner. 
  3. Betrek een geselecteerde partij zo vroeg mogelijk bij het proces. Publieke opdrachtgevers zijn vaak bang de regie te verliezen. Dat kun je voorkomen. Spreek duidelijke doelen af, wees eerlijk over risico’s en stel mijlpalen vast. Bespreek welke exit-strategie wordt gehanteerd zodra doelen niet behaald worden. Zorg dat de incentive voor alle partijen gericht is op waardecreatie.
  4. Organiseer een goede dialoog tijdens het selectieproces. Zo leer je wie de mensen zijn waarmee je werkt. 
  5. Formuleer een partnerprofiel in plaats van een kavelpaspoort. Wat voor soort partner acht jij geschikt voor deze ontwikkeling? Welke competenties zijn onontbeerlijk en wenselijk? 
  6. Geef voldoende ruimte aan nieuwe spelers in de markt. Doordat je niet focust op referenties maar op de visie en de competenties, krijgen ook andere partijen een kans.


Volgens Boelman ligt er ook een uitdaging bij de marktpartijen. Voor hen heeft hij 3 tips.


  1. Wees scherp in de selectiefase. Tijdens tenders zijn marktpartijen soms angstig. Ze durven geen vragen te stellen omdat ze bang zijn als ‘lastig’ te worden weggezet. Terwijl de dialoog bij partnerselectie juist cruciaal is. Er moet het vertrouwen zijn dat je moeilijke onderwerpen tijdig aankaart.
  2. Durf met innovatieve oplossingen te komen. Laat zien dat je het vermogen bezit om nieuwe ontwikkelingen op te pakken tijdens meerjarige ontwikkelingen.
  3. Wees selectiever over aan welke uitvraag je meedoet. Ga uit van waar je echt goed in bent en focus op je propositie. De uitvragende partij moet het vertrouwen hebben dat je je echt inzet voor dit specifieke project. 


“Op dit moment doen wij de eerste échte ervaringen op met partnerselectie met een project rond station Delft Campus”, zegt Boelman. Kijkend naar de eerste resultaten formuleert hij wellicht de belangrijkste tip aan opdrachtgevers: “Alles staat of valt bij de bereidheid om het ook echt anders te doen. Slagvaardigheid is onontbeerlijk. Dat zit in Delft gelukkig wel goed.”

Over het symposium Binnenstedelijke Verdichting 2019

Aeisso Boelman, partner bij Fakton, spreekt tijdens het symposium Binnenstedelijke Verdichting 2019 van SPRYG Real Estate Academy op woensdag 10 april. Op deze dag delen diverse sprekers in één middag alle aspecten van binnenstedelijke ontwikkeling. Met aandacht voor onder andere financiering, participatie, energietransitie en de aanpak bij versnipperd grondeigendom. 

•   Bekijk het programma

Sander Woertman is Program Manager bij SPRYG Real Estate Academy


Cover: ‘SHA Mystic Development - Twilight" (CC BY-SA 2.0) by Eric Kilby’ door Eric Kilby (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineel


sander woertman

Door Sander Woertman

Program manager bij SPRYG Real Estate Academy


Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024