Woningen Nederland

Bouw blijft komende jaren robuust groeien

27 januari 2018

3 minuten

Verslag In 2017 groeide de bouwproductie met 5%. Ofwel 3 miljard euro meer volume, tot een totaal van 63,3 miljard euro. Volgens het EIB houdt de groei de komende vijf jaar aan. Voor 2018 en 2019 wordt een toename van de bouwproductie met 4,5% verwacht. De jaren daarna vlakt de groei iets af, maar dan zijn we inmiddels wel op pre-crisis niveau aanbeland. Voor de eerste keer becijferde het EIB ook het volume van de duurzaamheidsinvesteringen. Van een indrukwekkende opmars is daar nog geen sprake.

Vooral de woningbouw trekt sterk aan

In zijn jaarlijkse onderzoek naar de bouwproductie en werkgelegenheid noteert het EIB voor het derde opeenvolgende jaar stevige groei. Met 5% meer productie was de bouw in 2017 opnieuw de snelst groeiende economische sector in ons land. De vooruitzichten voor de komende vijf jaar zijn ronduit rooskleurig. “Dynamisch doorgroeien op hoog niveau”, sprak voorman Taco van Hoek tijdens het EIB Congres op 25 januari jl. in Amsterdam.

In 2017 trok vooral woningbouw aan: 11,5% meer nieuwbouw en 7,5% meer herstel en verbouw ten opzichte van 2016. Vanaf volgend jaar gaat de woningbouwproductie zelfs aanzienlijk inlopen op de huishoudensgroei en zo voor enige ontspanning op de woningmarkt zorgen. De orderportefeuille zit op recordniveau, zelfs iets boven het topniveau van voor de crisis. Het segment herstel en verbouw zakt overigens dit jaar alweer behoorlijk in naar 1% groei en reikt de komende jaren niet meer boven de 2% uit. Dit komt vooral doordat de transformatie van kantoren over haar piek heen is. Voldoende harde plancapaciteit is een randvoorwaarde en daarover bestaat wel enige zorg. “Onder druk worden zaken vloeibaar, maar helemaal vanzelf zal het niet goed komen met de plancapaciteit”, aldus Van Hoek.

De toename van 6% nieuwbouw in de utiliteitssector werd afgevlakt door een geringere groei van het segment herstel en verbouw. Nieuwbouw van zorg-, onderwijs- en kantoorvastgoed veert weer op na jaren van terugval. Voor dit jaar wordt in dit segment een groei van 7,5% verwacht.

De GWW-sector (infrastructuur) bleef afgelopen jaar nog in alle segmenten sterk achter. Maar ook infra neemt dit en volgend jaar de lift omhoog. Deze verwachting is vooral gebaseerd op beleid uit het regeerakkoord.

Alles bij elkaar verwacht het EIB een gemiddelde groei van de totale bouwproductie met 4,5% in 2018 en 2019, aflopend naar 2% in 2023. Overigens stelde Van Hoek dat de bouw nog vooral bezig is met terugveren na diep weggedrukt te zijn, mede als gevolg van onverstandig regeringsbeleid.

Omdat van de sector een aanzienlijke bijdrage aan de nationale energiedoelstellingen wordt gevraagd, heeft het EIB voor de eerste keer de verduurzamingsproductie geraamd. Voor de gehele bouwsector bedraagt die 4,5 miljard euro in 2017, ofwel 7% op het totale productievolume. Dit aandeel loopt de komende jaren licht op tot 6 miljard euro in 2022. Met dit investeringstempo worden in verste verte geen duizend gebouwen per dag gasvrij en energieneutraal gemaakt. Wat wel nodig is om de huidige doelstellingen te halen, aldus Ed Nijpels tijdens de paneldiscussie over dit thema. Van Hoek sloot een veel sterkere toename van de duurzaamheidsproductie niet uit, maar hij had daarvoor nog geen indicaties kunnen vinden.

Woningbouwinvesteringen, 2005-2023 (1) (miljard euro, prijzen 2016). Bron: EIB.

EIB woningbouwinvesteringen

‘EIB woningbouwinvesteringen’


(1) Nationale rekeningen; 2017 t/m 2023 zijn ramingen


Coverfoto: Publicdomainpictures.net.


Cover: ‘Woningen Nederland’Meest recent

Onderhandeling door Andrii Anna photographers (bron: Shutterstock)

Medezeggenschap in de eigen wijk, zo pakt dat uit in Rotterdam

Het is in theorie een prachtige nieuwe trits: meewegen, meedoen, meebeslissen. Maar hoe pakt die participatie van buurtbewoners uit in de praktijk? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken werd de proef op de som genomen.

Onderzoek

22 september 2023

Rik Dalmeijer.jpg door Erasmus MC (bron: Erasmus MC)

Rik Dalmeijer: “Ik noem mijn werk bewust geen gebiedsontwikkeling meer

Het ontwikkelen van een ziekenhuiscampus is niet voor veel gebiedsontwikkelaars gesneden koek. Juist daarom pakte Rik Dalmeijer de uitdaging als programmamanager Campusontwikkeling bij het Rotterdamse Erasmus MC met beide handen aan.

Uitgelicht
Interview

22 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023