groen grondbeleid landelijk gebied

Bouw op dreef, maar beschikbaarheid kavels blijft achter

21 juni 2018

2 minuten

Nieuws De grote vraag naar woningen vraagt om een versnelling van de bouwproductie. Gemeenten spelen hierin als grondbeheerder een belangrijke rol. Het merendeel hanteert echter nog een te afwachtend en faciliterend grondbeleid, blijkt uit analyses van Binnenlands Bestuur en Akro Consult.

Veel gemeenten durven wel weer een wat actiever grondbeleid te voeren, maar grote investeringen blijven nog uit. Ze lossen de behoefte aan grond nu vooral op met laaghangend fruit: reeds beschikbare kleine percelen binnen of nabij de stadsgrenzen. Om de toekomstige vraag te faciliteren, zijn echter meer en grotere aankopen nodig.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Akro Consult dat een groot deel van de gemeenten geen actuele grondbeleidsnota heeft. Vaak zijn deze nota’s afkomstig uit de periode dat Nederland zich middenin de economische crisis bevond, terwijl sommige nota’s zelfs nog ouder zijn.

Een ander veelvoorkomend probleem dat nieuwe gebiedsontwikkelingen in de weg zit, is de kadastrale versnippering van agrarische percelen. Ten tijde van de economische crisis hebben veel gemeenten vanwege de bouwstagnatie het actieve grondbeleid laten varen en de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) laten verlopen op gebieden. Hierdoor was het mogelijk dat de grond aan speculanten werd verkocht, die deze kadastraal in kleine stukjes van een paar honderd vierkante meter splitsten en doorverkochten met een vierkantemeterprijs die meermaals over de kop ging. Nu zijn er veel particulieren die deze grond voor een onrealistisch hoog bedrag van de hand willen doen. 


Coverfoto: Willem_90

Cover: ‘groen grondbeleid landelijk gebied’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024