Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Bouwinzet voor informateurs

5 oktober 2012

2 minuten

Nieuws Vandaag ontvingen de informateurs Bos en Kamp een brief van Bouwend Nederland, waarin we voorzitter Elco Brinkman het nieuwe kabinet een aantal suggesties en aanbevelingen geeft.

Daarbij verwijst hij tevens naar het gisteren verschenen “Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt”, dat door Brinkman gepresenteerd werd namens een brede coalitie van woningbouworganisaties. Dat pakket kreeg forse aandacht in alle nationale en regionale media, evenals Brinkmans oproep om niet te bezuinigen op de veiligheid van regionale en lokale infrastructuur.

In de brief van vandaag aan de informateurs vraagt Bouwend Nederland nadrukkelijke politieke aandacht voor alle aspecten van de bouw- en infrasector, zoals belemmeringen en mogelijkheden voor (financiering van) infrastructuur, de koopwoningsector, de huursector, de arbeidsmarkt en het bouw-onderwijs, zorg- en scholenbouw, verduurzaming, grondbeleid en regelgeving.

Herstel van economie

“Het is nu zaak om snel een stabiel kabinet samen te stellen, dat een evenwichtig beleid gaat voeren. Burgers en bedrijven moeten perspectief en vertrouwen krijgen. Dat bereik je niet door alleen maar te bezuinigen, lasten te verzwaren of een combinatie daarvan. Investeringen zijn nodig om het herstel van de economie te stimuleren”, aldus Brinkman. “De bouwsector heeft de afgelopen jaren harde klappen gekregen en zet nu een rem op het herstel van de economie. Om die rem er af te halen en de bouw weer de motor van de economie te laten zijn is het nodig dat investeringen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van woningen en andere gebouwen weer op gang komen en er niet wordt bezuinigd op voor onze economie essentiële investeringen in infrastructuur. Rust rond de hypotheekaftrek is een eerste vereiste voor het herstel van het consumentenvertrouwen.”


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024