Treinfoto pxhere

Brede alliantie lanceert deltaplan voor mobiliteit

25 juni 2019

2 minuten

Nieuws
Zowel op de weg als in het ov stijgt de vraag naar mobiliteit harder dan het aanbod. De Mobiliteitsalliantie (een samenwerking van meer dan 20 partijen, van auto en vrachtwagen tot trein en fiets) heeft daarom deze maand het Deltaplan Mobiliteit 2030 gelanceerd.

“De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert”, schrijven zij. “Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie.”

Extra investeringen

Volgens de opstellers is mobiliteit in 2030 een vraaggestuurde dienst van reizigers en goederen. “Zij moeten zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.”

Het Deltaplan stelt daarom investeringen voor in onder meer personen- en goederenhubs, een belastingsysteem dat uitgaat van een vlak tarief per gereden kilometer, en een digitaal platform dat alle vormen van mobiliteit integreert. De kosten hiervoor bedragen vermoedelijk 3 miljard euro per jaar tot 2040. “Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten 6 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.”

Pragmatisch vernieuwen

Mobiliteit speelt een grote rol bij de realisatie van gebiedsontwikkeling, benadrukten hoogleraar Co Verdaas en directeur Tom Daamen van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling eerder op Gebiedsontwikkeling.nu. Daarom stelden zij voor om het infrastructuurfonds open te breken, “want het is onverantwoord te blijven investeren in projecten die met de kennis van nu niet of anders uitgevoerd zouden worden.”

Ook schetsten zij de voorwaarden voor private investeringen in infrastructuur via drie aanbevelingen: vergelijk zorgvuldig, kijk voorbij de business case en vernieuw pragmatisch. “Dat vraagt bovenal om vertrouwen en transparantie. Een open relatie tussen overheden en marktpartijen, waarbij eigenaarschap ontstaat van de gebiedsontwikkeling en de infrastructuur en waarvan de mee- en tegenvallers ook in gezamenlijkheid worden gedeeld of gedragen.”

Cover: pxhere


Cover: ‘Treinfoto pxhere’Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022