intercity trein station

“Geen stedelijke ontwikkeling zonder bijbehorende infrastructuur”

8 maart 2019

1 minuut

Nieuws “Je kan een stad niet doorontwikkelen, als je niet ook in lokale infrastructuur investeert”, zegt Lisette van Doorn, CEO Europa van het Urban Land Institute (ULI).

Op Stadszaken.nl sluit ze daarmee aan bij het pleidooi van Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, om bijdragen uit het Infrastructuurfonds niet langdurig vast te leggen, maar te koppelen aan actuele woningbouwplannen.

In een commentaar op de plannen voor Haven-Stad in Amsterdam hamert een ULI-panel ook al op de noodzaak de financiering van bijvoorbeeld een nieuwe metrolijn te borgen om de ambitie van 70.000 nieuwe woningen te kunnen realiseren.

Cover: "IRM 9578 door Vleuten naar Den Haag" (CC BY 2.0) by Rob Dammers


Cover: ‘intercity trein station’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024