Portret_Friso de Zeeuw_180px

'Breek het AMC af'

16 april 2012

2 minuten

Opinie 'Breek dat kolossale AMC maar af.' Dat radicale advies gaf Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis, op het jaarlijkse symposium van onze praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Aan de zuidrand van Amsterdam staat een van de grootste ziekenhuizen van ons land, het Academisch Medisch Centrum, kortweg AMC. Rijdend op de A2 vanuit Utrecht, zie je het megagebouw al van verre.

Van Boxtel bracht met zijn badinerende uitspraak tot uitdrukking dat de grote algemene ziekenhuizen hun langste tijd gehad hebben. In Mede als gevolg van de voortgaande vergrijzing van onze bevolking voorziet hij decentralisatie van dagelijkse zorgvoorzieningen en eerstelijnszorg naar poliklinieken op wijkniveau. Voor specialistische hulp voorspelt hij juist schaalvergroting, anders worden deze voorzieningen onbetaalbaar. Vooral de mensen in de dunbevolkte delen van ons land gaan dat merken; zij zullen langer moeten reizen.

Directeur Rob de Jong van centrumplan-ontwikkelaar Leijten liet op hetzelfde congres zijn licht schijnen op her perspectief van de retailbranche. Hij constateert een zekere concentratie van winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen en - op een hoger schaalniveau uiteraard - eveneens voor het niet-dagelijkse shoppen. Verder voorspelt hij dat de 'verblokkering', oftewel uniformisering ('overal zit tegenwoordig een Blokker') onstuitbaar doorzet. Alleen al met deze twee voorbeelden zien wij uiteenlopende tendensen in het voorzieningenpatroon van onze buurten, wijken, dropen en steden. Op gebieds(her)ontwikkeling hebben deze veranderingen uiteraard grote invloed. De trend is niet eendimensionaal grootschaliger of kleinschaliger. Welke kant het op gaat, hangt vooral af van veranderingen in de (koopkrachtige) vraag van mensen. En van de kostenontwikkeling, wijze van bekostiging en de technologische ontwikkeling in de betreffende branche.


Cover: ‘Portret_Friso de Zeeuw_180px’


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024