platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Breek het AMC af’

‘Breek het AMC af’

16 apr 2012 - 'Breek dat kolossale AMC maar af.' Dat radicale advies gaf Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis, op het jaarlijkse symposium van onze praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Aan de zuidrand van Amsterdam staat een van de grootste ziekenhuizen van ons land, het Academisch Medisch Centrum, kortweg AMC. Rijdend op de A2 vanuit Utrecht, zie je het megagebouw al van verre.

Van Boxtel bracht met zijn badinerende uitspraak tot uitdrukking dat de grote algemene ziekenhuizen hun langste tijd gehad hebben. In Mede als gevolg van de voortgaande vergrijzing van onze bevolking voorziet hij decentralisatie van dagelijkse zorgvoorzieningen en eerstelijnszorg naar poliklinieken op wijkniveau. Voor specialistische hulp voorspelt hij juist schaalvergroting, anders worden deze voorzieningen onbetaalbaar. Vooral de mensen in de dunbevolkte delen van ons land gaan dat merken; zij zullen langer moeten reizen.

Directeur Rob de Jong van centrumplan-ontwikkelaar Leijten liet op hetzelfde congres zijn licht schijnen op her perspectief van de retailbranche. Hij constateert een zekere concentratie van winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen en - op een hoger schaalniveau uiteraard - eveneens voor het niet-dagelijkse shoppen. Verder voorspelt hij dat de ‘verblokkering’, oftewel uniformisering (‘overal zit tegenwoordig een Blokker’) onstuitbaar doorzet. Alleen al met deze twee voorbeelden zien wij uiteenlopende tendensen in het voorzieningenpatroon van onze buurten, wijken, dropen en steden. Op gebieds(her)ontwikkeling hebben deze veranderingen uiteraard grote invloed. De trend is niet eendimensionaal grootschaliger of kleinschaliger. Welke kant het op gaat, hangt vooral af van veranderingen in de (koopkrachtige) vraag van mensen. En van de kostenontwikkeling, wijze van bekostiging en de technologische ontwikkeling in de betreffende branche.

Auteur

friso
Friso de Zeeuw

Emeritus Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Bekijk alle artikelen