Portret_Friso de Zeeuw_180px

'Breek het AMC af'

16 april 2012

2 minuten

Opinie 'Breek dat kolossale AMC maar af.' Dat radicale advies gaf Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis, op het jaarlijkse symposium van onze praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Aan de zuidrand van Amsterdam staat een van de grootste ziekenhuizen van ons land, het Academisch Medisch Centrum, kortweg AMC. Rijdend op de A2 vanuit Utrecht, zie je het megagebouw al van verre.

Van Boxtel bracht met zijn badinerende uitspraak tot uitdrukking dat de grote algemene ziekenhuizen hun langste tijd gehad hebben. In Mede als gevolg van de voortgaande vergrijzing van onze bevolking voorziet hij decentralisatie van dagelijkse zorgvoorzieningen en eerstelijnszorg naar poliklinieken op wijkniveau. Voor specialistische hulp voorspelt hij juist schaalvergroting, anders worden deze voorzieningen onbetaalbaar. Vooral de mensen in de dunbevolkte delen van ons land gaan dat merken; zij zullen langer moeten reizen.

Directeur Rob de Jong van centrumplan-ontwikkelaar Leijten liet op hetzelfde congres zijn licht schijnen op her perspectief van de retailbranche. Hij constateert een zekere concentratie van winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen en - op een hoger schaalniveau uiteraard - eveneens voor het niet-dagelijkse shoppen. Verder voorspelt hij dat de 'verblokkering', oftewel uniformisering ('overal zit tegenwoordig een Blokker') onstuitbaar doorzet. Alleen al met deze twee voorbeelden zien wij uiteenlopende tendensen in het voorzieningenpatroon van onze buurten, wijken, dropen en steden. Op gebieds(her)ontwikkeling hebben deze veranderingen uiteraard grote invloed. De trend is niet eendimensionaal grootschaliger of kleinschaliger. Welke kant het op gaat, hangt vooral af van veranderingen in de (koopkrachtige) vraag van mensen. En van de kostenontwikkeling, wijze van bekostiging en de technologische ontwikkeling in de betreffende branche.


Cover: ‘Portret_Friso de Zeeuw_180px’


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023