Portret_Friso de Zeeuw_180px

'Breek het AMC af'

16 april 2012

2 minuten

Opinie
'Breek dat kolossale AMC maar af.' Dat radicale advies gaf Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis, op het jaarlijkse symposium van onze praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Aan de zuidrand van Amsterdam staat een van de grootste ziekenhuizen van ons land, het Academisch Medisch Centrum, kortweg AMC. Rijdend op de A2 vanuit Utrecht, zie je het megagebouw al van verre.

Van Boxtel bracht met zijn badinerende uitspraak tot uitdrukking dat de grote algemene ziekenhuizen hun langste tijd gehad hebben. In Mede als gevolg van de voortgaande vergrijzing van onze bevolking voorziet hij decentralisatie van dagelijkse zorgvoorzieningen en eerstelijnszorg naar poliklinieken op wijkniveau. Voor specialistische hulp voorspelt hij juist schaalvergroting, anders worden deze voorzieningen onbetaalbaar. Vooral de mensen in de dunbevolkte delen van ons land gaan dat merken; zij zullen langer moeten reizen.

Directeur Rob de Jong van centrumplan-ontwikkelaar Leijten liet op hetzelfde congres zijn licht schijnen op her perspectief van de retailbranche. Hij constateert een zekere concentratie van winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen en - op een hoger schaalniveau uiteraard - eveneens voor het niet-dagelijkse shoppen. Verder voorspelt hij dat de 'verblokkering', oftewel uniformisering ('overal zit tegenwoordig een Blokker') onstuitbaar doorzet. Alleen al met deze twee voorbeelden zien wij uiteenlopende tendensen in het voorzieningenpatroon van onze buurten, wijken, dropen en steden. Op gebieds(her)ontwikkeling hebben deze veranderingen uiteraard grote invloed. De trend is niet eendimensionaal grootschaliger of kleinschaliger. Welke kant het op gaat, hangt vooral af van veranderingen in de (koopkrachtige) vraag van mensen. En van de kostenontwikkeling, wijze van bekostiging en de technologische ontwikkeling in de betreffende branche.


Friso de Zeeuw door - (gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022