Cover praktijkcongres

‘Buitenland’ bron van inspiratie voor herontwikkeling Bijlmerbajes

13 oktober 2017

3 minuten

Persoonlijk De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt in het praktijkcongres van 7 november de blik op het buitenland. Om erachter te komen wat wij in Nederland kunnen leren van hoe overheden en marktpartijen elders gebiedsontwikkeling aanpakken. In aanloop naar 7 november legt gebiedsontwikkeling.nu aan sprekers op het congres een vijftal vragen voor over dit thema. Dit keer Ronald Huikeshoven, algemeen directeur van projectontwikkelaar AM. Huikeshoven spreekt op het congres over ‘binnenstedelijke gebiedstransformaties’.

Wat is de impact van het internationale speelveld voor uw dagelijkse praktijk?

Als we kijken naar de ontwikkelingen die spelen bij verschillende internationale grote steden zien we op verschillende punten dezelfde opgaven en aandachtsgebieden, zoals mobiliteit, circulaire economie, demografische ontwikkelingen en betaalbaarheid van het wonen. Het volgen en delen van deze internationale ontwikkelingen is niet alleen een bron van inspiratie maar stelt ons ook in staat om gebiedsontwikkeling naar een steeds hoger niveau te brengen in Nederland. Kortom, de impact van het internationale speelveld is groot als je er voor open staat.

Vanuit welke internationale gebiedsontwikkelingen haalt u uw inspiratie en waarom?

In Nederland zijn we aangesloten bij de ULI (Urban Land Institute, red.). Daarmee hebben we toegang tot een wereldwijd netwerk van en actualiteit in gebiedsontwikkelingen. Het delen van ervaring van de leden zorgt voor inspiratie en verbreding van ons perspectief. De wijze waarop bijvoorbeeld in Londen wordt omgegaan met het thema ‘density’ en de hierbij horende bijna wetenschappelijke analyse, heeft mij erg geïnspireerd hoe hiermee om te gaan. Maar ook de verschillende ontwikkelingen in een stad als Lyon zijn interessant als voorbeeld van gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan het combineren van verschillende werkfuncties met wonen. Het samenspel tussen die twee functies is daarbij zeer interessant.

Welke rol speelt het voor u in de ontwikkelingspraktijk?

Voor mij bieden de internationale gebiedsontwikkelingen inspiratie of ze zijn een onderwerp van gesprek binnen het team van AM. Hiermee kunnen we als AM onze koers bevestigd zien of juist aanscherpen. Daarnaast biedt het ons een bron van inspiratie om internationale bevindingen en lessons learned mee te nemen in de plannen die we bedenken. Een mooi voorbeeld daarvan is ons plan voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in Amsterdam.

Wat is volgens u de grootste uitdaging als het gaat om de succesvolle toepassing van internationale voorbeeldprojecten in de Nederlandse praktijk?

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de schaalgrootte van het project en het integrale karakter ervan. Sommige gebiedsontwikkelingen worden vanuit politiek wensbeeld ingezet (bijvoorbeeld: Madrid Rio) en daarop wordt dan doorgepakt. Een dergelijke aanpak is in Nederland minder vaak van toepassing en dus is het belangrijk om de opgave in de Nederlandse context te plaatsen.

Wat is volgens u de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingspraktijk in deze internationale context?

De internationale voorbeelden tonen aan dat gebiedsgerichte aanpak tot inspirerende en duurzame gebieden leidt. Dit betekent dat privaat en publiek elkaar moeten versterken om de eerder genoemde opgaven te kunnen invullen. Het delen van expertise tussen publiek en privaat en het vaststellen van een gezamenlijk eindbeeld maken het mogelijk om de gebiedsontwikkeling in Nederland op een hoog internationaal niveau te laten plaats vinden.


Geïnteresseerd geraakt in de herontwikkeling van de Bijlmerbajes?Tot 29 oktober exposeert Architectuurcentrum Amsterdam de vijf ingediende plannen op het terrein van Lola Lik, de broedplaats die van de Bijlmerbajes een kleurrijke creatieve hub heeft gemaakt.
Praktijkcongres 2017

‘Praktijkcongres 2017’

De praktijk en kennis van gebiedsontwikkeling is grensoverschrijdend. Daarom stellen we ons tijdens het praktijkcongres 2017 de vraag: Gebiedsontwikkeling, doen ze dat in het buitenland? Hoe gaan overheden en markt elders met de grote opgaven van deze tijd om en wat kunnen we daarvan leren? Best practices, reflecties, praktijkkennis en inspiratie. Dat alles op één dag!

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om u in te schrijven.


Cover: ‘Cover praktijkcongres’Meest recent

Generationernes hus en Pakhusene, Aarhus Ø in Aarhus, Denemarken door Christian Fogtmann (bron: Shutterstock)

Kans op depressie het grootst in de buitenwijken – en niet in de drukke binnenstad

Is de ruim opgezette buitenwijk beter voor de mentale gezondheid van bewoners dan dichtbevolkte binnenstedelijke gebieden? Nee, concluderen wetenschappers in nieuw onderzoek in Denemarken. De kans op depressies is daar het grootst in de buitenwijken.

Onderzoek

9 juni 2023

Driel, Nederland door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Wel bodemdaling en overstromingskans? Let dan op met bouwen

Het kabinet geeft de provincies een hulpmiddel om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met drinkwaterbeschikbaarheid, overstromingskansen en bodemkwaliteit. Water en bodem sturend maken wordt nu (iets) concreter.

Nieuws

9 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023