Cover praktijkcongres

‘Buitenland’ bron van inspiratie voor herontwikkeling Bijlmerbajes

13 oktober 2017

3 minuten

Persoonlijk De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt in het praktijkcongres van 7 november de blik op het buitenland. Om erachter te komen wat wij in Nederland kunnen leren van hoe overheden en marktpartijen elders gebiedsontwikkeling aanpakken. In aanloop naar 7 november legt gebiedsontwikkeling.nu aan sprekers op het congres een vijftal vragen voor over dit thema. Dit keer Ronald Huikeshoven, algemeen directeur van projectontwikkelaar AM. Huikeshoven spreekt op het congres over ‘binnenstedelijke gebiedstransformaties’.

Wat is de impact van het internationale speelveld voor uw dagelijkse praktijk?

Als we kijken naar de ontwikkelingen die spelen bij verschillende internationale grote steden zien we op verschillende punten dezelfde opgaven en aandachtsgebieden, zoals mobiliteit, circulaire economie, demografische ontwikkelingen en betaalbaarheid van het wonen. Het volgen en delen van deze internationale ontwikkelingen is niet alleen een bron van inspiratie maar stelt ons ook in staat om gebiedsontwikkeling naar een steeds hoger niveau te brengen in Nederland. Kortom, de impact van het internationale speelveld is groot als je er voor open staat.

Vanuit welke internationale gebiedsontwikkelingen haalt u uw inspiratie en waarom?

In Nederland zijn we aangesloten bij de ULI (Urban Land Institute, red.). Daarmee hebben we toegang tot een wereldwijd netwerk van en actualiteit in gebiedsontwikkelingen. Het delen van ervaring van de leden zorgt voor inspiratie en verbreding van ons perspectief. De wijze waarop bijvoorbeeld in Londen wordt omgegaan met het thema ‘density’ en de hierbij horende bijna wetenschappelijke analyse, heeft mij erg geïnspireerd hoe hiermee om te gaan. Maar ook de verschillende ontwikkelingen in een stad als Lyon zijn interessant als voorbeeld van gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan het combineren van verschillende werkfuncties met wonen. Het samenspel tussen die twee functies is daarbij zeer interessant.

Welke rol speelt het voor u in de ontwikkelingspraktijk?

Voor mij bieden de internationale gebiedsontwikkelingen inspiratie of ze zijn een onderwerp van gesprek binnen het team van AM. Hiermee kunnen we als AM onze koers bevestigd zien of juist aanscherpen. Daarnaast biedt het ons een bron van inspiratie om internationale bevindingen en lessons learned mee te nemen in de plannen die we bedenken. Een mooi voorbeeld daarvan is ons plan voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in Amsterdam.

Wat is volgens u de grootste uitdaging als het gaat om de succesvolle toepassing van internationale voorbeeldprojecten in de Nederlandse praktijk?

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de schaalgrootte van het project en het integrale karakter ervan. Sommige gebiedsontwikkelingen worden vanuit politiek wensbeeld ingezet (bijvoorbeeld: Madrid Rio) en daarop wordt dan doorgepakt. Een dergelijke aanpak is in Nederland minder vaak van toepassing en dus is het belangrijk om de opgave in de Nederlandse context te plaatsen.

Wat is volgens u de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingspraktijk in deze internationale context?

De internationale voorbeelden tonen aan dat gebiedsgerichte aanpak tot inspirerende en duurzame gebieden leidt. Dit betekent dat privaat en publiek elkaar moeten versterken om de eerder genoemde opgaven te kunnen invullen. Het delen van expertise tussen publiek en privaat en het vaststellen van een gezamenlijk eindbeeld maken het mogelijk om de gebiedsontwikkeling in Nederland op een hoog internationaal niveau te laten plaats vinden.


Geïnteresseerd geraakt in de herontwikkeling van de Bijlmerbajes?Tot 29 oktober exposeert Architectuurcentrum Amsterdam de vijf ingediende plannen op het terrein van Lola Lik, de broedplaats die van de Bijlmerbajes een kleurrijke creatieve hub heeft gemaakt.
Praktijkcongres 2017

‘Praktijkcongres 2017’

De praktijk en kennis van gebiedsontwikkeling is grensoverschrijdend. Daarom stellen we ons tijdens het praktijkcongres 2017 de vraag: Gebiedsontwikkeling, doen ze dat in het buitenland? Hoe gaan overheden en markt elders met de grote opgaven van deze tijd om en wat kunnen we daarvan leren? Best practices, reflecties, praktijkkennis en inspiratie. Dat alles op één dag!

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om u in te schrijven.


Cover: ‘Cover praktijkcongres’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024