2014.10.29_Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'_660px

Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'

29 oktober 2014

2 minuten

Nieuws Peter Hall beschrijft in zijn laatste boek ‘Good cities, better lives’ prachtig hoe goed de stedelijke regio’s in Europa het doen, die continu van elkaar leren. Ook in Nederland kunnen we wijzer worden door ons te verdiepen in regio’s als Öresund (Malmö/Kopenhagen) en Freiburg/Bazel.

Uit de beschrijving van Peter Hall valt op dat in die regio’s langjarig is geïnvesteerd in intergemeentelijke samenwerking en in het samen met kennisinstellingen bouwen en onderhouden van vakmanschap. De - veelal gekozen - bestuurders laten leiderschap zien en de wil om voorop te lopen. De Eo Wijers-stichting stelt zich al dertig jaar ten doel om in Nederland publieke opdrachtgevers te steunen die over bestuurlijke grenzen heen naar de toekomst kijken. Voor de tiende Eo Wijers-prijsvraag hebben we het thema Stedelijke regio’s in transitie centraal gesteld en daarbinnen drie onderwerpen benoemd: hun concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en de nieuwe vormen van besturing, die daarvoor nodig zijn.

De bundel 'Stedelijke regio's in transitie' doet verslag van de reeks werkconferenties die de aanloop vormde naar de keuze voor de prijsvraagregio van de 10e Eo Wijers-prijsvraag. Daarbinnen kwamen drie onderwerpen naar voren: economische concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en het aspect van governance. De regio's Amsterdam-Zaanstad (Zaanse Schakel), Utrecht, West-Brabant, Zwolle en Stedendriehoek leverden elk een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke zoektocht naar de juiste thema's.

De aanloopfase was een mooie gelegenheid om in een bredere groep kennis te delen over dilemma’s die in verschillende stedelijke regio’s spelen. De presentaties geven een fraai beeld van het actuele denken in Nederland over de toekomst van stedelijke vernieuwing op regionale schaal. Medio november zal de Eo Wijers-prijsvraag in de regio Stedendriehoek worden uitgeschreven.


Cover: ‘2014.10.29_Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'_660px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023