2014.10.29_Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'_660px

Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'

29 oktober 2014

2 minuten

Nieuws Peter Hall beschrijft in zijn laatste boek ‘Good cities, better lives’ prachtig hoe goed de stedelijke regio’s in Europa het doen, die continu van elkaar leren. Ook in Nederland kunnen we wijzer worden door ons te verdiepen in regio’s als Öresund (Malmö/Kopenhagen) en Freiburg/Bazel.

Uit de beschrijving van Peter Hall valt op dat in die regio’s langjarig is geïnvesteerd in intergemeentelijke samenwerking en in het samen met kennisinstellingen bouwen en onderhouden van vakmanschap. De - veelal gekozen - bestuurders laten leiderschap zien en de wil om voorop te lopen. De Eo Wijers-stichting stelt zich al dertig jaar ten doel om in Nederland publieke opdrachtgevers te steunen die over bestuurlijke grenzen heen naar de toekomst kijken. Voor de tiende Eo Wijers-prijsvraag hebben we het thema Stedelijke regio’s in transitie centraal gesteld en daarbinnen drie onderwerpen benoemd: hun concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en de nieuwe vormen van besturing, die daarvoor nodig zijn.

De bundel 'Stedelijke regio's in transitie' doet verslag van de reeks werkconferenties die de aanloop vormde naar de keuze voor de prijsvraagregio van de 10e Eo Wijers-prijsvraag. Daarbinnen kwamen drie onderwerpen naar voren: economische concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en het aspect van governance. De regio's Amsterdam-Zaanstad (Zaanse Schakel), Utrecht, West-Brabant, Zwolle en Stedendriehoek leverden elk een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke zoektocht naar de juiste thema's.

De aanloopfase was een mooie gelegenheid om in een bredere groep kennis te delen over dilemma’s die in verschillende stedelijke regio’s spelen. De presentaties geven een fraai beeld van het actuele denken in Nederland over de toekomst van stedelijke vernieuwing op regionale schaal. Medio november zal de Eo Wijers-prijsvraag in de regio Stedendriehoek worden uitgeschreven.


Cover: ‘2014.10.29_Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'_660px’Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023