platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Bundel ‘Stedelijke Regio’s in transitie’

Bundel ‘Stedelijke Regio’s in transitie’

Peter Hall beschrijft in zijn laatste boek ‘Good cities, better lives’ prachtig hoe goed de stedelijke regio’s in Europa het doen, die continu van elkaar leren. Ook in Nederland kunnen we wijzer worden door ons te verdiepen in regio’s als Öresund (Malmö/Kopenhagen) en Freiburg/Bazel.

Uit de beschrijving van Peter Hall valt op dat in die regio’s langjarig is geïnvesteerd in intergemeentelijke samenwerking en in het samen met kennisinstellingen bouwen en onderhouden van vakmanschap. De - veelal gekozen - bestuurders laten leiderschap zien en de wil om voorop te lopen. De Eo Wijers-stichting stelt zich al dertig jaar ten doel om in Nederland publieke opdrachtgevers te steunen die over bestuurlijke grenzen heen naar de toekomst kijken. Voor de tiende Eo Wijers-prijsvraag hebben we het thema Stedelijke regio’s in transitie centraal gesteld en daarbinnen drie onderwerpen benoemd: hun concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en de nieuwe vormen van besturing, die daarvoor nodig zijn.

De bundel ‘Stedelijke regio’s in transitie’ doet verslag van de reeks werkconferenties die de aanloop vormde naar de keuze voor de prijsvraagregio van de 10e Eo Wijers-prijsvraag. Daarbinnen kwamen drie onderwerpen naar voren: economische concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en het aspect van governance. De regio’s Amsterdam-Zaanstad (Zaanse Schakel), Utrecht, West-Brabant, Zwolle en Stedendriehoek leverden elk een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke zoektocht naar de juiste thema’s.

De aanloopfase was een mooie gelegenheid om in een bredere groep kennis te delen over dilemma’s die in verschillende stedelijke regio’s spelen. De presentaties geven een fraai beeld van het actuele denken in Nederland over de toekomst van stedelijke vernieuwing op regionale schaal. Medio november zal de Eo Wijers-prijsvraag in de regio Stedendriehoek worden uitgeschreven.