2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover

Burgemeestersdebat

4 september 2015

2 minuten

Agenda
Het MCD-kennisnetwerk (alumnivereniging) organiseert op 14 september samen met de MCD opleiding een inspirerend debat over de rol van burgemeesters bij het maken van een stad. Burgemeesters zijn in staat om lokale problemen aan te pakken en maatwerkoplossingen te bieden. Leiden de huidige opgaven tot een grotere taakstelling voor burgemeesters?

If Mayors Ruled the World

Inspiratie voor deze bijeenkomst is het boek 'If Mayors Ruled the World' van Benjamin Barber. Barber pleit voor een bestuurlijke revolutie waarbij stadsbesturen en dan vooral burgemeesters het mondiaal meer voor het zeggen krijgen. Zij kunnen meer maatwerk leveren dan nationale overheden en zijn beter in staat globale met lokale netwerken te verknopen. Lees meer...

Sprekers

Om de nieuwe rol die steden en stadsbesturen krijgen op het wereldtoneel beter te begrijpen, gaan wij in gesprek met burgemeesters. Worden zij minder afhankelijk van de staat? Hoe zien zij de recente overheveling van overheidstaken naar gemeenten in die context en hoe organiseren steden hun regionale afstemming, als ze over de gemeentegrenzen heen ruimte moeten zoeken?

Met bijdragen van o.a. burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Van Veldhuizen (Hoorn, binnenkort Enschede) en Martin Boisen (sociaal geograaf).

Auteur Benjamin Barber over de rol van burgemeesters in het vormgeven van onze steden

Master City Developer

Dit debat wordt georganiseerd door het MCD-Kennisnetwerk, de alumnivereniging van de Master City Developer opleiding. De Master City Developer opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau. Gedurende twee jaar komen in acht modules verschillende stedelijke thema's aan bod. Modules zijn ook los te volgen, zo start op 4 november de module: Sturen in Stedelijke Ontwikkeling, over de inhoudelijke, bestuurskundige en organisatorische uitdagingen van het sturen in de ontwikkeling van een stad in een complexe en dynamische omgeving.


Cover: ‘2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024