2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover

Burgemeestersdebat

4 september 2015

2 minuten

Agenda
Het MCD-kennisnetwerk (alumnivereniging) organiseert op 14 september samen met de MCD opleiding een inspirerend debat over de rol van burgemeesters bij het maken van een stad. Burgemeesters zijn in staat om lokale problemen aan te pakken en maatwerkoplossingen te bieden. Leiden de huidige opgaven tot een grotere taakstelling voor burgemeesters?

If Mayors Ruled the World

Inspiratie voor deze bijeenkomst is het boek 'If Mayors Ruled the World' van Benjamin Barber. Barber pleit voor een bestuurlijke revolutie waarbij stadsbesturen en dan vooral burgemeesters het mondiaal meer voor het zeggen krijgen. Zij kunnen meer maatwerk leveren dan nationale overheden en zijn beter in staat globale met lokale netwerken te verknopen. Lees meer...

Sprekers

Om de nieuwe rol die steden en stadsbesturen krijgen op het wereldtoneel beter te begrijpen, gaan wij in gesprek met burgemeesters. Worden zij minder afhankelijk van de staat? Hoe zien zij de recente overheveling van overheidstaken naar gemeenten in die context en hoe organiseren steden hun regionale afstemming, als ze over de gemeentegrenzen heen ruimte moeten zoeken?

Met bijdragen van o.a. burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Van Veldhuizen (Hoorn, binnenkort Enschede) en Martin Boisen (sociaal geograaf).

Auteur Benjamin Barber over de rol van burgemeesters in het vormgeven van onze steden

Master City Developer

Dit debat wordt georganiseerd door het MCD-Kennisnetwerk, de alumnivereniging van de Master City Developer opleiding. De Master City Developer opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau. Gedurende twee jaar komen in acht modules verschillende stedelijke thema's aan bod. Modules zijn ook los te volgen, zo start op 4 november de module: Sturen in Stedelijke Ontwikkeling, over de inhoudelijke, bestuurskundige en organisatorische uitdagingen van het sturen in de ontwikkeling van een stad in een complexe en dynamische omgeving.


Cover: ‘2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023