2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover

Burgemeestersdebat

4 september 2015

2 minuten

Agenda
Het MCD-kennisnetwerk (alumnivereniging) organiseert op 14 september samen met de MCD opleiding een inspirerend debat over de rol van burgemeesters bij het maken van een stad. Burgemeesters zijn in staat om lokale problemen aan te pakken en maatwerkoplossingen te bieden. Leiden de huidige opgaven tot een grotere taakstelling voor burgemeesters?

If Mayors Ruled the World

Inspiratie voor deze bijeenkomst is het boek 'If Mayors Ruled the World' van Benjamin Barber. Barber pleit voor een bestuurlijke revolutie waarbij stadsbesturen en dan vooral burgemeesters het mondiaal meer voor het zeggen krijgen. Zij kunnen meer maatwerk leveren dan nationale overheden en zijn beter in staat globale met lokale netwerken te verknopen. Lees meer...

Sprekers

Om de nieuwe rol die steden en stadsbesturen krijgen op het wereldtoneel beter te begrijpen, gaan wij in gesprek met burgemeesters. Worden zij minder afhankelijk van de staat? Hoe zien zij de recente overheveling van overheidstaken naar gemeenten in die context en hoe organiseren steden hun regionale afstemming, als ze over de gemeentegrenzen heen ruimte moeten zoeken?

Met bijdragen van o.a. burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Van Veldhuizen (Hoorn, binnenkort Enschede) en Martin Boisen (sociaal geograaf).

Auteur Benjamin Barber over de rol van burgemeesters in het vormgeven van onze steden

Master City Developer

Dit debat wordt georganiseerd door het MCD-Kennisnetwerk, de alumnivereniging van de Master City Developer opleiding. De Master City Developer opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau. Gedurende twee jaar komen in acht modules verschillende stedelijke thema's aan bod. Modules zijn ook los te volgen, zo start op 4 november de module: Sturen in Stedelijke Ontwikkeling, over de inhoudelijke, bestuurskundige en organisatorische uitdagingen van het sturen in de ontwikkeling van een stad in een complexe en dynamische omgeving.


Cover: ‘2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024