2015.09.04_Burgemeestersdebat_cover

Burgemeestersdebat

4 september 2015

2 minuten

Agenda
Het MCD-kennisnetwerk (alumnivereniging) organiseert op 14 september samen met de MCD opleiding een inspirerend debat over de rol van burgemeesters bij het maken van een stad. Burgemeesters zijn in staat om lokale problemen aan te pakken en maatwerkoplossingen te bieden. Leiden de huidige opgaven tot een grotere taakstelling voor burgemeesters?

If Mayors Ruled the World

Inspiratie voor deze bijeenkomst is het boek 'If Mayors Ruled the World' van Benjamin Barber. Barber pleit voor een bestuurlijke revolutie waarbij stadsbesturen en dan vooral burgemeesters het mondiaal meer voor het zeggen krijgen. Zij kunnen meer maatwerk leveren dan nationale overheden en zijn beter in staat globale met lokale netwerken te verknopen. Lees meer...

Sprekers

Om de nieuwe rol die steden en stadsbesturen krijgen op het wereldtoneel beter te begrijpen, gaan wij in gesprek met burgemeesters. Worden zij minder afhankelijk van de staat? Hoe zien zij de recente overheveling van overheidstaken naar gemeenten in die context en hoe organiseren steden hun regionale afstemming, als ze over de gemeentegrenzen heen ruimte moeten zoeken?

Met bijdragen van o.a. burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Van Veldhuizen (Hoorn, binnenkort Enschede) en Martin Boisen (sociaal geograaf).

Auteur Benjamin Barber over de rol van burgemeesters in het vormgeven van onze steden

Master City Developer

Dit debat wordt georganiseerd door het MCD-Kennisnetwerk, de alumnivereniging van de Master City Developer opleiding. De Master City Developer opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau. Gedurende twee jaar komen in acht modules verschillende stedelijke thema's aan bod. Modules zijn ook los te volgen, zo start op 4 november de module: Sturen in Stedelijke Ontwikkeling, over de inhoudelijke, bestuurskundige en organisatorische uitdagingen van het sturen in de ontwikkeling van een stad in een complexe en dynamische omgeving.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022