platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Burger wordt in omgevingsbeleid vergeten’

‘Burger wordt in omgevingsbeleid vergeten’

Bos wandeling

Met de ambitieuze lange-termijndoelen op het gebied van klimaat en energie dreigt het omgevingsbeleid opgesloten te blijven in de wereld van technocraten. De noden van de gewone burger sneeuwen onder. Ries van der Wouden, hoofd sector ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving, wijdt er een prikkelend essay aan.

‘Er liggen forse opgaven op het gebied van klimaat, energie, landbouw’, zegt Van der Wouden. ‘Daar is door bestuurders en beleidsmakers terecht vol op ingezet. Maar dat zijn opgaven met een horizon ergens in 2050. Dan beland je al snel in de gesloten wereld van deskundigen. Wat er wordt vergeten is dat alle Nederlanders ook een dagelijkse leefomgeving hebben. Die heeft geen horizon van twintig of vijftig jaar, maar die zien ze met hun eigen ogen dagelijks veranderen. Die dimensie dreigt in het omgevingsbeleid te worden vergeten.’

Martin Hendriksma interviewde Ries van der Woude over zijn bevindingen. Lees verder op Binnenlandsbestuur.nl


Meer over de stellingen van Ries van der Wouden vindt u hier. Zie ook de volledige policy brief  ‘Omgevingsbeleid op een tweesprong: de leefomgeving als maatschappelijke opgave‘. 

Auteur

martin hendriksma
Martin Hendriksma

Schrijver en redacteur bij Binnenlands Bestuur

Bekijk alle artikelen