Redactioneel
cover

Dossier Omgevingswet

Door Friso de Zeeuw en Hedwig van der Linden

6 mrt 2017 - De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van verschillende thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact van de Omgevingswet.

Thema’s vanuit Gebiedsontwikkeling:

 • Algemeen: Impact van de Omgevingswet
 • Bestuurscultuur, houding en gedrag
 • Juridische aspecten
 • Omgevingsvisie (gemeentelijke, provinciale en nationale)
 • Omgevingsplan
 • Flexibiliteit en afwegingsruimte
 • Gemeentebestuur (gemeenteraad; b en w)
 • Andere spelers: provincies, private partijen (ontwikkelaars en bouwers), corporaties
 • Participatie
 • Nu al aan de slag met de Omgevingswet
 • Proeftuinen Omgevingswet
 • Relatie met ontslakken
 • Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet
 • Grondbeleid (aanvullingswet grondeigendom)

Algemeen: Impact van de Omgevingswet

Bestuurscultuur, houding en gedrag

Juridische aspecten

Omgevingsvisie (gemeentelijke, provinciale en nationale)

Omgevingsplan

Flexibiliteit en afwegingsruimte

Gemeentebestuur (gemeenteraad; b en w)

Andere spelers:

Provincies

Private partijen (ontwikkelaars en bouwers)

Corporaties

Participatie

Nu al aan de slag met de Omgevingswet

Proeftuinen Omgevingswet

Relatie met ontslakken

Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Grondbeleid (aanvullingswet grondeigendom)


Congressen Omgevingswet:

Video’s:

Video’s bekijken gelinkt aan het thema Omgevingswet? Bezoek ons YouTube-kanaal

SAVE THE DATE

14 juni: symposium over het nieuwe grondbeleid

In het jaarlijkse symposium van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft over de Omgevingswet staat deze keer centraal; het nieuwe grondbeleid dat is opgenomen is de concept-‘Aanvullingswet Grondeigendom’. Ook dit jaar wordt het symposium weer samen met advocatenkantoor Stibbe Advocaten georganiseerd en vindt in hun auditorium aan de Amsterdamse Zuidas plaats.
Onder meer zal dr. Co Verdaas het dan pas verschenen advies van de Raad voor de Leefomgeving (RLI) over het grondbeleid toelichten. Prof. mr. Friso de Zeeuw zal ingaan op het onderwerp ‘kostenverhaal bij private grondexploitatie’, onder het motto: ‘Gooi geen oude schoenen weg als ze lekker lopen’.

Maak vast een aantekening in je agenda: woensdag 14 juni, vanaf 12.00 u. tot 18.00 u. Nadere info en de inschrijvingsmogelijkheid volgt later. De toegang is wederom gratis.

Auteurs:

friso
Friso de Zeeuw

Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Hedwig van der Linden
Hedwig van der Linden

MSc student Architecture TU Delft | Student assistent Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

Recente artikelen