2013.06.06_Business Park Amsterdam Osdorp_180

Business Park Amsterdam Osdorp: ‘Proeftuin Arrival City’

6 juni 2013

2 minuten

Nieuws
Donderdag 6 juni ondertekenen Achmed Baâdoud (Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West) met Aart van Bochhove (Ondernemersplatform Nieuw-West), Ruud Bergh (SADC) en Jan Bovy (Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp) het manifest ‘Proeftuin Arrival City’. Deze vier partijen slaan de handen ineen om de economie en het leefklimaat in Nieuw-West een impuls te geven. Business Park Amsterdam Osdorp wordt een proeftuin voor de economie van de toekomst, aldus het gezamenlijke manifest. Met een mix van enerzijds internationale, luchthavengebonden bedrijven en anderzijds bedrijven, maatschappelijke initiatieven en stedelijke voorzieningen uit Nieuw-West zelf. Motto: ‘Proeftuin Arrival City’.

Aan de rand van Amsterdam Nieuw-West ligt Business Park Amsterdam Osdorp, een bedrijventerrein van 20 hectare. Momenteel zijn er zo’n twintig grote en kleine bedrijven op het terrein gevestigd waaronder McDonalds, Taylor Guitars, Focus Amsterdam en Group4Securicor. SADC en Stadsdeel Nieuw-West, de aandeelhouders van het terrein, gaan de komende tijd een andere koers varen om ook kansen te bieden aan nieuwe ondernemers uit de regio. Op de vastgoedbeurs Provada tekenen deze partijen samen met het Ondernemersplatform Nieuw-West en de Parkmanagementvereniging een manifest om Business Park Amsterdam Osdorp tot proeftuin te maken van de nieuwe economie. Inzet van deze koers is om meer stedelijk georiënteerde bedrijven en voorzieningen aan te trekken uit het stadsdeel zelf en ondernemers in Nieuw-West actief te betrekken bij de invulling van het terrein. Daarmee wordt de oorspronkelijke doelstelling om het terrein te ontwikkelen voor ‘luchthavengebonden’ bedrijven versoepeld. Met de nieuwe stedelijke oriëntatie komt er ook ruimte voor bedrijven en voorzieningen die niet direct een logistieke en internationale functie hebben.

Arrival City Nieuw-West

Nieuw-West is een mini-metropool. Het stadsdeel heeft ruim 140.000 inwoners afkomstig uit 145 landen. Twintig procent van de studenten in Amsterdam komt uit Nieuw-West. Binnen de migrantengemeenschap bruist het van ondernemersinitiatieven. De uitdaging voor het stadsdeel is deze initiatieven te stimuleren en faciliteren. Motto daarbij is ‘Arrival City’ (‘Stad van aankomst’). Daarbij gaat de voorkeur uit naar (startende) MKB-bedrijven en bedrijven die aansluiten op het bestaande profiel: dat wil zeggen een distributiefunctie, passend bij de groene omgeving en een zekere internationale oriëntatie. Internationaal kan onder meer betekenen dat bedrijven in hun producten of netwerken een relatie hebben met het buitenland. Inzet van het manifest ‘Arrival City’ is om ondernemers uit de buurt actief te betrekken bij de verdere invulling van het bedrijventerrein. Zo wordt er een netwerk van bedrijven opgezet en wordt dit najaar een prijsvraag georganiseerd voor één van de vrije kavels. Ondernemers krijgen daar de ruimte voor originele initiatieven die een impuls geven aan de levendigheid van het bedrijventerrein en de vitaliteit van de wijk.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022