2013.06.06_Business Park Amsterdam Osdorp_180

Business Park Amsterdam Osdorp: ‘Proeftuin Arrival City’

6 juni 2013

2 minuten

Nieuws Donderdag 6 juni ondertekenen Achmed Baâdoud (Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West) met Aart van Bochhove (Ondernemersplatform Nieuw-West), Ruud Bergh (SADC) en Jan Bovy (Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp) het manifest ‘Proeftuin Arrival City’. Deze vier partijen slaan de handen ineen om de economie en het leefklimaat in Nieuw-West een impuls te geven. Business Park Amsterdam Osdorp wordt een proeftuin voor de economie van de toekomst, aldus het gezamenlijke manifest. Met een mix van enerzijds internationale, luchthavengebonden bedrijven en anderzijds bedrijven, maatschappelijke initiatieven en stedelijke voorzieningen uit Nieuw-West zelf. Motto: ‘Proeftuin Arrival City’.

Aan de rand van Amsterdam Nieuw-West ligt Business Park Amsterdam Osdorp, een bedrijventerrein van 20 hectare. Momenteel zijn er zo’n twintig grote en kleine bedrijven op het terrein gevestigd waaronder McDonalds, Taylor Guitars, Focus Amsterdam en Group4Securicor. SADC en Stadsdeel Nieuw-West, de aandeelhouders van het terrein, gaan de komende tijd een andere koers varen om ook kansen te bieden aan nieuwe ondernemers uit de regio. Op de vastgoedbeurs Provada tekenen deze partijen samen met het Ondernemersplatform Nieuw-West en de Parkmanagementvereniging een manifest om Business Park Amsterdam Osdorp tot proeftuin te maken van de nieuwe economie. Inzet van deze koers is om meer stedelijk georiënteerde bedrijven en voorzieningen aan te trekken uit het stadsdeel zelf en ondernemers in Nieuw-West actief te betrekken bij de invulling van het terrein. Daarmee wordt de oorspronkelijke doelstelling om het terrein te ontwikkelen voor ‘luchthavengebonden’ bedrijven versoepeld. Met de nieuwe stedelijke oriëntatie komt er ook ruimte voor bedrijven en voorzieningen die niet direct een logistieke en internationale functie hebben.

Arrival City Nieuw-West

Nieuw-West is een mini-metropool. Het stadsdeel heeft ruim 140.000 inwoners afkomstig uit 145 landen. Twintig procent van de studenten in Amsterdam komt uit Nieuw-West. Binnen de migrantengemeenschap bruist het van ondernemersinitiatieven. De uitdaging voor het stadsdeel is deze initiatieven te stimuleren en faciliteren. Motto daarbij is ‘Arrival City’ (‘Stad van aankomst’). Daarbij gaat de voorkeur uit naar (startende) MKB-bedrijven en bedrijven die aansluiten op het bestaande profiel: dat wil zeggen een distributiefunctie, passend bij de groene omgeving en een zekere internationale oriëntatie. Internationaal kan onder meer betekenen dat bedrijven in hun producten of netwerken een relatie hebben met het buitenland. Inzet van het manifest ‘Arrival City’ is om ondernemers uit de buurt actief te betrekken bij de verdere invulling van het bedrijventerrein. Zo wordt er een netwerk van bedrijven opgezet en wordt dit najaar een prijsvraag georganiseerd voor één van de vrije kavels. Ondernemers krijgen daar de ruimte voor originele initiatieven die een impuls geven aan de levendigheid van het bedrijventerrein en de vitaliteit van de wijk.


Cover: ‘2013.06.06_Business Park Amsterdam Osdorp_180’Meest recent

Zoetermeer groene vallei door LG Architecten (bron: Gemeente Zoetermeer)

Slim schaken op (platte) daken, een aanpak met zes bouwstenen

Lang buiten beeld gebleven maar inmiddels volop in de belangstelling: de daken in de stad. Inzetbaar voor groen, blauw, geel en rood. Jeroen Scholten ontwikkelde een dakenaanpak waar met name gemeenten mee aan de slag kunnen.

Onderzoek

26 mei 2023

Dreven, Gaarden & Zichten door Staedion (bron: Staedion)

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest, ronde vier

En opnieuw wordt de vernieuwing van Den Haag Zuidwest ter hand genomen. Ditmaal mede in het kader van de stedelijke verdichting die in dit naoorlogse woongebied een plek moet krijgen. In gesprek met corporaties, gebiedsontwikkelaars en gemeente.

Uitgelicht
Casus

26 mei 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van zorgvuldig verbouwen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over verbouwen. Maar dan wel op een zorgvuldige manier en ongeacht de schaal. En we gaan in op de hamvraag: hoe doe je dat nu op een goede manier?

Nieuws

25 mei 2023