Roombeek" (CC BY 2.0) by Think Blink door Think Blink (bron: Flickr)

NRC: overheid verzweeg kritisch rapport decentralisatie ruimtelijke ordening

13 februari 2020

2 minuten

Nieuws Decentralisatie van ruimtelijke ordening is ten koste gegaan van nationale belangen, schreef de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport uit 2018. Het ministerie van BZK hield dit alleen binnenskamers, blijkt uit onderzoek van NRC.

In 2018 concludeerde de inspectie (op basis van zes jaar onderzoek naar bestemmingsplannen) dat de decentralisatie van ruimtelijke ordening ten koste gaat van nationale belangen. Belangen als het niet bouwen naast een vuurwerkopslag of boven leidingen met gevaarlijke stoffen zijn vaak niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit maakt het mogelijk dat er woningbouw komt in een gebied met ontploffingsgevaar. 

Het ‘Team Ruimte’ van de ILT voelt zich miskend door het achterhouden van zijn rapport en aangetast in zijn onafhankelijkheid. Het is de wettelijke taak van de inspectie om dit soort zaken aan het licht te brengen om te kijken of het systeem voor ruimtelijke ordening werkt. Het team vindt dat er vrijheid moet zijn om hier gevraagd of ongevraagd over te kunnen rapporteren. 

Snoeien in crisistijd

Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, verklaart in reactie op het nieuws aan NRC waarom de decentralisatie zo drastisch is verlopen: “Er heerste een gevoel van: dit land is wel zo ongeveer af. Er moest misschien nog ergens een stukje spoor of een weg bij, maar de belangrijkste keuzes waren wel gemaakt. Op die golf is het beleid gedecentraliseerd.”

Maar in de praktijk blijkt het vaak mis te gaan nu gemeenten en provincies taken overnemen die voorheen door het Rijk werden vervuld. Verdaas: “Veel gemeenten snoeiden in crisistijd. Met minder mensen sta je nu voor grote opgaven rond woningbouw, energietransitie en klimaatverandering. Geen enkele gemeente kan dat in haar eentje.”

Cover: Roombeek" (CC BY 2.0) by Think Blink

Lees het hele artikel op NRC.nl


Cover: ‘Roombeek" (CC BY 2.0) by Think Blink’ door Think Blink (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024