Co door SKG (bron: SKG)

Co Verdaas volgt Peter Glas op als Deltacommissaris

13 oktober 2023

2 minuten

SKG Nieuws De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor benoeming van Co Verdaas tot regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Verdaas start begin december met zijn werkzaamheden als deltacommissaris. Daarnaast blijft hij deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Co Verdaas (57) heeft als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft ruime ervaring met de wateropgaven in Nederland en een breed netwerk in het ruimtelijke domein. Na het Koninklijk Besluit dat de aanstelling definitief maakt, krijgt Verdaas de verantwoordelijkheid om als onafhankelijk regeringscommissaris de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma te bewaken.

Daarin werken overheden en kennisinstellingen met maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om Nederland op de lange termijn te beschermen tegen overstromingen en weersextremen en te zorgen voor voldoende zoetwater. De deltacommissaris rapporteert ieder jaar op Prinsjesdag over de uitvoering van het Deltaprogramma en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie.

Verdaas blijft naast deltacommissaris deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft

Minister Harbers: “Co Verdaas is een bevlogen bestuurder en wetenschapper. Hij heeft veel ervaring met de grote opgaven die het veranderende klimaat veroorzaken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over extreem weer en een stijgende zeespiegel. Ik verwacht dat de heer Verdaas zijn ervaringen als dijkgraaf en gedeputeerde goed kan inzetten. Hij kan als geen ander de ruimtelijke uitdagingen op het gebied van water verbinden aan de andere grote opgaven die een beslag leggen op onze ruimte.”

Verdaas vindt het van belang dat water niet als een geïsoleerde opgave wordt gezien en gekoppeld wordt aan de opgaven voor woningbouw, (delta)natuur en verduurzaming van de economie. “Ik vind het zeer eervol dat ik als deltacommissaris een bijdrage mag leveren aan een klimaatbestendige toekomst van onze delta. Water heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen. We hebben een traditie van beschermen tegen het water en een ambitie te leven met het water. Binnen het Deltaprogramma zet ik me graag in om daar een goede verbinding tussen te leggen.”

Co Verdaas was eerder voor de PvdA lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Hij studeerde planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde daar op het proefschrift "Plannen laten zich niet plannen", een onderzoek naar het functioneren van het planstelsel in Nederland. Verdaas blijft naast deltacommissaris deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Hij wordt na Wim Kuijken en Peter Glas de derde deltacommissaris.


Cover: ‘Co’ door SKG (bron: SKG)Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024