2015.07.24_College Tour #3 hedy van den berk_cover

College Tour #3: De woningcorporatie. Met Hedy van den Berk van Havensteder

24 juli 2015

4 minuten

Verslag Ymere organiseert samen met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling/TU Delft) een reeks colleges over de nieuwe Woningwet. De wet ging per 1 juli in en verandert veel voor de praktijk van woningcorporaties in Nederland. Wat betekent de wet nu precies voor woningcorporaties, hun partners en andere stakeholders? In deze derde aflevering van de College Tour is Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter van Havensteder) aan het woord.

The sky was the limit

In de periode na de brutering was er ruimte voor ondernemerschap en vrijheid. “Dat vond ik een heerlijke tijd. The sky is the limit. In die tijd zijn prachtige projecten gerealiseerd”, vertelt Hedy van den Berk. “Helaas zijn er in die tijd ook dingen gebeurd waar we nu mee te maken hebben”. De tijd van experimenteren is voorbij met ingang van de Nieuwe Woningwet. Dat is nog wel even wennen. Volgens de bestuursvoorzitter trekken partijen zich terug op eigen domein waardoor groepen tussen lage en hoge inkomens tussen wal en schip vallen.

Ondertussen verwacht de gemeente Rotterdam dat de woningcorporatie zich blijft inzetten voor de relatief zwakkere gebieden. Dat blijkt lastig te zijn met de nieuwe taakverdeling, waar de gemeente het meer voor het zeggen heeft. “Dit college zegt dat de corporaties een groot deel van de particuliere voorraad moet oppakken. Wij hebben echter onze eigen opgaven. De gemeente is niet meer een automatische bondgenoot. Pas als corporaties aantonen dat ze het zelf niet meer aankunnen, dan gaan ze wat doen. Dit dendert naar een conflict”.

Een rol onstaan uit kansen in de tijdelijkheid

“Mijn grootste uitdaging is het motiveren van mensen. Ervoor zorgen dat ze aangehaakt blijven, zodat je in de stad je rol van betekenis kunt blijven vervullen”. Havensteder heeft in de afgelopen jaren posities ingenomen in de stad met het plan om mooie projecten realiseren. Dat kan nu even niet. Marktpartijen staan niet te trappelen om in te stappen. Toch gebeurt er in de tijdelijkheid van situaties nog best veel. Ondernemers en bewoners zien kansen op deze dode locaties. De opgave voor de woningcorporatie is om de initiatieven te faciliteren en waar mogelijk op te schalen ( ZoHo is hier een goed voorbeeld van. De corporatie krijgt zo een behoorlijk andere rol in de vernieuwing. Dat de beweegruimte beperkter is, betekent dus niet dat de woningcorporatie zich alleen focust op woningen. “We zorgen ervoor dat de wijk schoon en veilig is. We zorgen ervoor dat er een infrastructuur is in de wijk waarin we elkaar kunnen vinden als er problemen zijn. Dat is het minste wat je kunt doen als corporatie in een stad met problemen”, aldus Hedy van den Berk. “Het is een puzzel dat we met circa 125 euro per verhuureenheid moeten oplossen”.

Investeren is kiezen

Door de vele investeringen in de stad heeft Havensteder een hoge schuldenlast. Bij de beslissingen die de corporatie maakt zijn de financiële uitkomsten leidend. “Eerst verdienen, dan uitgeven. Het is scherp aan de wind varen op financieel gebied. Dat stelt ons voor allerlei dilemma’s”, vertelt Hedy van den Berk. Het verkopen van woningen moet ervoor zorgen dat leningen worden afgelost. “Dit is alleen geen houdbare strategie. De afhankelijkheid van de verkoop moet minder groot worden. Dat is de filosofie”.

Met de beperkte middelen moet de corporatie zijn taak nog wel kunnen uitvoeren. In Rotterdam betekent het investeren in gebieden om ze te versterken. Dat gebeurt enkel in gebieden waar een uitzicht op verbetering is. “Je moet een keuze maken. Hebben we met elkaar het lef om te zeggen dat Crooswijk wordt aangepakt en dat we Rotterdam Zuid maar laten zitten? Ik merk dat het een lastige beslissing is. Het helpt echter wel omdat al je focus en investeringen zijn gericht op één gebied. Dat maakt het verschil. Ik denk dat we juist ons moeten richten op de gebieden waar de kiem voor de opwaartse beweging aanwezig is. Want daar hebben ze alleen een duwtje in de rug nodig waarna de markt het zelf kan overnemen”.

Samenwerking tussen corporaties

“De grote corporaties worden kleiner. Dat komt door de regionale woningmarkt en dat we woningen moeten verkopen. Maar: de helft van de corporaties heeft minder dan 4.000 woningen in bezit. Deze corporaties moeten niet kleiner worden”, aldus Van den Berk. De bestuursvoorzitter van Havensteder geeft aan dat de samenwerking tussen corporaties op een aantal onderdelen beter kan, zoals op het gebied van data-infrastructuur en automatisering. Dit zijn processen die door alle corporaties bewegen en dus kunnen worden opgeschaald. “Er is een dubbele beweging, aan de ene kant dichter naar de klant, aan de andere kant moeten we gebruik maken van de voordelen van de grotere schaal”.

Zie ook:


Cover: ‘2015.07.24_College Tour #3 hedy van den berk_cover’


Portret - Wilson Wong

Door Wilson Wong

Project Manager at Ideal Projects


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024