People and the earth PBL

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 juli 2017

3 minuten

Onderzoek
De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag. De mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, water, land en energie zijn complex vanwege de onderlinge verwevenheid. In infographics wordt de mondiale samenhang zichtbaar gemaakt en helder verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld.

Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Christiaan Rebergen, DG Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bijdragen aan mondiale doelen duurzame ontwikkeling

Nederland heeft veel kennis op het gebied van voedselproductie, waterbeheer en duurzame handel. Hiermee kunnen we bijdragen aan het realiseren van de mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling, zowel binnen Nederland als internationaal. Voor het bereiken van de doelen is het van belang om te streven naar inclusieve groene groei - groei waarbij rekening wordt gehouden met natuur, milieu en een eerlijke verdeling.

In de  infographics zoomt het PBL niet alleen in op de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen, ze laten ook oplossingen en spanningsvelden zien. Bij meerdere oplossingen speelt de leefomgeving een relevante rol, en daarom staat de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en aarde centraal. Het boekje is bedoeld om de mondiale verwevenheid en complexiteit van uitdagingen te duiden en de discussie aan te wakkeren om te komen tot een meer duurzame wereld.

PBL Earth matters

PBL Earth matters


Nature provides us with benefits such as ecosystem services, which contributes towards our natural capital. Interconnected web showing multiple ecosystem services.

Verstedelijking zet door en geeft risico’s

Eén van de 23 infographics laat zien dat van de wereldbevolking in 2050 (9 miljard mensen) naar verwachting 70% in een stedelijke omgeving zal wonen. In ontwikkelingslanden wordt naar verwachting de trek naar de stad het grootst, met name in Sub Sahara waar veel mensen in sloppenwijken wonen. De verstedelijking leidt daar tot risico’s en creëert bijvoorbeeld problemen met voedsel- en energievoorziening, en in rivierdelta’s tot overstromingsrisico’s.

Flood protection

Flood protection


Cities vulnerable to flooding in 2050 are mostly in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia, and in coastal zones. Infographic right shows flood risk in cities, where flood risk will double by 2050 at a 1:100 protection level. Illustration shows various challenges including coastal flooding, and solutions, such as building with nature principles.

Groeiende behoefte aan land voor verschillende doelen

Een belangrijk spanningsveld tussen mens en aarde ligt op het terrein van landgebruik voor voedsel, water en energie bij een steeds groeiende wereldbevolking - waarbij ook nog eens de welvaart en toegang tot natuurlijke hulpbronnen ongelijk zijn verdeeld. Bij de huidige ontwikkelingen zal steeds meer land voor de landbouw worden bestemd en tegelijkertijd gaat de geschiktheid van het land voor productiedoelen erop achteruit door slecht beheer en door klimaatverandering.

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van voldoende voedsel, materialen, duurzaam opgewekte energie en tegelijkertijd ruimte te reserveren voor natuur en biodiversiteit is het nodig om het gebruik van land voor verschillende behoeftes goed te regelen, dat wil zeggen duurzaam en eerlijk.

Land use PBL

Land use PBL


Agricultural land will increase in 2050, however, so will land that has reduced productivity. Most productivity decline is in agricultural rather than natural land. Regional productivity decline varies.

Samenwerking cruciaal voor mondiale duurzaamheidsdoelen

Om de mondiale duurzaamheidsdoelen te bereiken werken overheden, steden, bedrijfsleven, NGO’s en financiële instellingen steeds meer samen. Op financieel gebied bijvoorbeeld is er een duidelijke noodzaak voor publieke en private partijen om meer samen te werken. Enerzijds om de benodigde investeringen in groene en inclusieve projecten met brede publieke belangen tot stand te brengen, en anderzijds omdat het nodig is dat financiële risico’s worden opgevangen.

Finance gap PBL

Finance gap PBL


The finance gap exists in multiple sectors. To bridge the gap, investment partnerships and funds are required to link multiple investors with projects on the ground through orchestrating and pooling finance, representing and prioritising interests, and sharing knowledge.


Dit is een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Download de volledige publicatie 'People and the Earth' hierMeest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Analyse

8 augustus 2022